ABRA (TDK)


1 . Dara.
2 . Denge.
3 . Bir değiş tokuşta üste verilen şey.
4 . mecaz Angarya, yük.

Abra kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi B , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A . Başı A sonu A olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANGARYA Nedir?


1 . Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti: "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır."- Anayasa.
2 . Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmeti.
3 . Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması.
4 . Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması.
5 . mecaz Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılan iş: "Vazifelerini bir angarya gibi yaparlar."- Ö. Seyfettin.

DARA Nedir?


1 . Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı.
2 . Terazide dengeyi sağlamak için hafif gelen kefeye ağırlık olarak konulan taş, demir, çivi vb., abra.
3 . İçinde yük taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı.

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DENGE Nedir?


1 . Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans.
2 . Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: "Ruhsal denge."- .
3 . Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.
4 . Ekonomik hayatın uyumlu düzeni.
5 . fizik Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ÜSTE Nedir?

Fazladan, ayrıca.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

A A B R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Abra, Bara,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ara, Bar, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.