ABLAKÇA (TDK)

Ablak gibi, ablağa yakın.

Ablakça kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi B , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi Ç , yedinci harfi A . Başı A sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ABLA Nedir?


1 . Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi.
2 . Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın: "Hatırda kalan şey değişmez zamanla / Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye abla!"- A. M. Dranas.
3 . argo Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama: "Bir akşam gel benimle, gidelim bir sarhoşluk edelim, ablaları şöyle bir dolaşalım."- M. Ş. Esendal.
4 . teklifsiz konuşmada Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz.

ABLAK Nedir?

Yayvan ve dolgun (yüz): "Şarap kızılı vurmuş ablak yüzüyle öfkeli girdi içeri."- O. Kemal.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

A A A B K L Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ablakça,

6 Harfli Kelimeler

Balçak, Kabala, Kalaba,

5 Harfli Kelimeler

Ablak, Akala, Alaka, Alçak, Bakaç, Bakla, Çakal, Çalak, Kalça, Laçka,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akaç, Akça, Bala, Çaba, Kaba, Kaça, Kala, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Ala, Baç, Bak, Bal, Çak, Çal, Kaç, Kal, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.