ABARTISIZ (TDK)


1 . Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız.
2 . zarf Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

Abartısız kelimesi baş harfi A son harfi Z olan bir kelime. Başında A sonunda Z olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi B , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi T , altıncı harfi I , yedinci harfi S , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Z . Başı A sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ABARTISIZ Nedir?


1 . Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız.
2 . zarf Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ABARTMA Nedir?

Abartmak işi.

ABARTMASIZ Nedir?

Abartısız.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

GÖSTERİLEN Nedir?

Göstergenin kavram yönü, gösterenle birleşerek göstergeyi oluşturan içerik.

MÜBALAĞA Nedir?

Abartı.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A A B I I R S T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Abartısız, Rabıtasız,

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Abasız, Arasız, Bazısı, Rabıta, Tasarı, Zabıta,

5 Harfli Kelimeler

Arıza, Arsız, Astar, Basar, Basta, Bastı, Batar, Bızır, Istar, Rabıt, Rasat, Rasıt, Sabır, Sarat, Sarız, Satır, Sırat, Taraz, Tasar, Tırıs, Zabıt, Zarsı, Zarta,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abra, Araz, Arız, Arsa, Artı, Asar, Asır, Azar, Azat, Bara, Barı, Bası, Batı, Baza, Bazı, Itır, Rast, Razı, Rıza, Saat, Saba, Sara, Sarı, Satı, Sıra, Sırt, Sızı, Star, Taba, Tarz, Tasa, Tazı, Tras, Zara, Zatı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ara, Arı, Art, Arz, Asa, Ası, Ast, Ata, Aza, Azı, Bar, Bas, Bat, Baz, Ira, Irz, Isı, Rab, Saz, Sır, Tab, Tar, Tas, Tır, Tıs, Zar, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ar, As, At, Az, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.