ABARTILI (TDK)


1 . Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı: "Abartılı söz."- .
2 . zarf Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

Abartılı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi B , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi T , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi I . Başı A sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ABARTILI Nedir?


1 . Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı: "Abartılı söz."- .
2 . zarf Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

ABARTMA Nedir?

Abartmak işi.

ABARTMALI Nedir?

Abartılı.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

FAZLA Nedir?


1 . Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade: "Yaşamak için çok zorluk çekiyordu. Fazla olarak hastaydı."- R. N. Güntekin.
2 . Daha çok, aşkın: "Biz ancak Cumhuriyet devrinde elli yıldan fazla bir barış devri geçirmişiz."- B. Felek.
3 . Artmış olan: "Fazla ekmeğiniz var mı?"- .
4 . zarf Gereksiz, yersiz bir biçimde: "Fazla konuşma yeter."- .
5 . zarf Gereğinden, alışılmıştan çok olarak.

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

GÖSTERİLEN Nedir?

Göstergenin kavram yönü, gösterenle birleşerek göstergeyi oluşturan içerik.

MÜBALAĞA Nedir?

Abartı.

MÜBALAĞALI Nedir?

Abartılı: "Çok mübalağalı sözler söylediğinden âdeta yalanları ile şöhret kazanmış."- A. Ş. Hisar.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A A B I I L R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Abartılı, Rabıtalı,

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Albatr, Batılı, Rabıta, Taralı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Atılı, Balar, Balat, Balta, Batar, Batıl, Iltar, Rabıt, Tabla, Tarla, Tırıl,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Abra, Altı, Arlı, Artı, Atıl, Atlı, Bala, Bara, Barı, Batı, Itır, Lata, Taba, Tabl,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ala, Alt, Ara, Arı, Art, Ata, Bal, Bar, Bat, Ira, Rab, Tab, Tal, Tar, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Ar, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.