ABANDIRMAK (TDK)


1 . Bir kimsenin bir yere abanmasını sağlamak.
2 . Bir hayvanı yere çöktürmek.

Abandırmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi B , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi D , altıncı harfi I , yedinci harfi R , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇÖKTÜRME Nedir?

Çöktürmek işi.

ÇÖKTÜRMEK Nedir?

Çökmesine yol açmak, çökmesine sebep olmak.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

A A A B D I K M N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Abandırmak,

9 Harfli Kelimeler

Abandırma, Bandırmak,

8 Harfli Kelimeler

Andırmak, Bakımdan, Bandırma, Barınmak, Kandırma,

7 Harfli Kelimeler

Abanmak, Abramak, Adanmak, Andırma, Anırmak, Aranmak, Arınmak, Bakınma, Bandıra, Barınak, Barınma, Bırakma, Daraban, Kabarma, Kandıra, Kanırma, Karaman, Karınma, Makarna, Mandıra,

6 Harfli Kelimeler

Abanma, Abrama, Adamak, Adanma, Akdarı, Akraba, Anırma, Ankara, Araban, Aramak, Aranma, Arınma, Armada, Badana, Bakara, Banmak, Baraka, Bardak, Bardan, Branda, Iramak, Kabana, Kabara, Kadran, Kamara, Kanama, Kanara, Karama, Karıma, Kınama, Madara, Makara, Mandar, Maraba, Namdar,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Adama, Adamı, Adana, Adına, Akman, Akran, Ambar, Andık, Anmak, Araba, Araka, Arama, Ardak, Bakam, Bakan, Bakım, Bakır, Bakma, Banak, Banka, Banma, Barak, Baran, Barda, Barka, Bıkma, Damak, Damar, Drama, Irama, Irmak, Kaban, Kadar, Kadın, Kaman, Kanma, Karın, Karma, Kıran,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Adak, Adam, Adım, Akar, Akım, Akın, Akma, Aman, Anam, Anık, Anka, Anma, Arak, Arda, Arık, Arka, Arma, Bakı, Bana, Bank, Bara, Barı, Bark, Dama, Dana, Dank, Dara, Darı, Dram, Irak, Kaba, Kadı, Kama, Kana, Kanı, Kara, Karı, Kına, Mana,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ada, Aka, Akı, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Bad, Bak, Ban, Bar, Dam, Dar, Ira, Irk, Kam, Kan, Kar, Kın, Kır, Nam, Nar, Rab, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ak, Am, An, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.