AŞAĞILAŞMAK (TDK)

Aşağılık duruma düşmek.

Aşağılaşmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Ğ , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞAĞILIK Nedir?


1 . Aşağı olma durumu, adilik.
2 . sıfat Niteliği düşük, adi: "Bazen en aşağılık bir romanı tabii olarak okur."- H. E. Adıvar.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜŞMEK Nedir?


1 - Yerçekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek.
2 - Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak ya da dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek.
3 - Yere devrilmek, yere serilmek.
4 - Hava taşıtları kaza sonucu hızla yere inerek çarpmak.
5 - Vücuda bol gelen giysi aşağı kaymak.
6 - Yağmak.
7 - Vurmak, değmek, rastlamak.
8 - Vakti gelmeden (ölü) doğmak.
9 - Atlanmak, aradan çıkmak, eksik kalmak.
10 - Çıkarmak, eksiltmek. 1
1 - Bir zorunluk nedeniyle bulunduğu yerden ayrılmak, gitmek. 1
2 - Aşırı ilgi ya da sevgi göstermek. 1
3 - Uğramak, kapılmak. 1
4 - Yakışmak, uygun gelmek. 1
5 - Yakışık almak. 1
6 - Ödevi ya da yetkisi içinde bulunmak. 1
7 - Bulunmak. 1
8 - Biriyle yaşamak, çalışmak, birlikte olmak durumunda kalmak. 1
9 - Bir bölüşme sonunda payına ayrılmak.
20 - Kötü bir nedenle istenmeden bir yerde bulunmak. 2
1 - İşbaşından uzaklaşmak. 2
2 - Hızı, gücü, değeri azalmak. 2
3 - (Isı ve basınç için) Eksilmek, azalmak. 2
4 - Düşkünleşmek. 2
5 - Bir yere ansızın gelmek, damlamak, tesadüfen gelmek. 2
6 - Belirli zamana rastlamak. 2
7 - Fırsat çıkmak. 2
8 - Olmak, olumsuz bir duruma girmek. 2
9 - Savaşta savunulmaz duruma gelerek teslim olmak.
30 - Kimi deyimlerde yürümek, birlikte gelmek anlamlarında kullanılır. önüne, peşine, arkasına düşmek. 3
1 - Bayağılaşmak. 3
2 - Alışmak, müptela olmak.

A A A A I K L M Ğ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Aşağılaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Aşağılamak, Aşağılaşma, Kaşağılama,

9 Harfli Kelimeler

Ağılaşmak, Aşağılama, Şakalaşma, Şaşakalma, Şaşalamak,

8 Harfli Kelimeler

Ağılamak, Ağılaşma, Ağlaşmak, Aşılamak, Şaşalama, Şaşılmak, Şıklaşma,

7 Harfli Kelimeler

Ağılama, Ağlamak, Ağlaşma, Aklaşma, Alışmak, Almaşık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Kağşama, Kaşlama, Kışlama, Maşalık, Şaklama, Şaşaalı, Şaşılma,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Ağlama, Akışma, Aklama, Alaşım, Alışma, Amalık, Aşılma, Iklama, Kamalı, Kaşağı, Kaşıma, Maaşlı, Maşala, Maşalı, Şakıma, Şamalı, Şaşlık, Şaşmak,

5 Harfli Kelimeler

Ağlak, Ağmak, Akala, Akşam, Alaka, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Aşağı, Aşama, Aşlık, Aşmak, Kalım, Kalış, Kalma, Kamış, Kaşlı, Kılma, Kışla, Lağım, Malak, Şalak, Şaşaa, Şaşma,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağım, Ağış, Ağlı, Ağma, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Aşık, Aşım, Aşma, Kala, Kama, Laka, Lama, Maaş, Mala, Maşa, Şaka, Şama, Şaşı,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Ama, Aşı, Aşk, Kal, Kam, Kaş, Kığ, Kıl, Kış, Lak, Lam, Lığ, Mal, Maş, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.