AŞIRMACILIK (TDK)


1 . Başkasına ait olan bir şeyi izinsiz alma.
2 . edebiyat Bir yazarın başka bir yazarın eserinden konu veya biçim alması.

Aşırmacılık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi I , dördüncü harfi R , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi C , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMA Nedir?


1 . Almak işi.
2 . Alıntı, iktibas: "Ondan acemicesine alma olarak."- Muallim Naci.
3 . spor Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe geçmesi, transfer.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

İZİNSİZ Nedir?


1 . Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci): "Hemen her cumartesi, ya izinsiz kalıyorsun ya arkadaş toplantısına gidiyorsun."- E. Bener.
2 . isim Bu cezanın adı: "Ben izinsizden daha az korkardım; çünkü onun karşılığı sekiz aferindir."- F. R. Atay.
3 . zarf İzin almadan: "İzinsiz dışarı çıkılmaz."- .

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAZAR Nedir?


1 . Yazma özelliği olan şey.
2 . Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, müellif.
3 . Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, muharrir.

A A C I I I K L M R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Aşırmacılık,

9 Harfli Kelimeler

Aşarcılık, Aşırılmak, Karışılma, Maşacılık, Şıracılık,

8 Harfli Kelimeler

Acıkılma, Akışmalı, Aracılık, Arıcılık, Aşıcılık, Aşırılık, Aşırılma, Aşırmacı, Cırlamak, Işıklama, Işılamak, Kırlaşma, Macarlık, Şırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Acarlık, Akşamcı, Alışmak, Almaşık, Amcalık, Aşılmak, Aşırmak, Cırlama, Işılama, Kamışlı, Karılma, Karışım, Karışma, Karşıcı, Kaşarlı, Kırılış, Kırılma, Kırışma, Kırmacı, Kırmalı, Kışlama, Markacı, Markalı, Maşalık, Rakamlı, Şarkıcı, Şımarık, Şıralık, Şırlama,

6 Harfli Kelimeler

Acıkış, Acıklı, Acıkma, Acılık, Acımak, Acımık, Acırak, Akılcı, Akımcı, Akışlı, Akışma, Alaşım, Alımcı, Alışık, Alışkı, Alışma, Amalık, Araklı, Aralık, Arıcak, Arılık, Arkalı, Armalı, Aşarcı, Aşıklı, Aşılma, Aşırma, Cakalı, Camlık, Cırlak, Cırmık, Iklama, Ilıcak, Ilımak, Iraklı, Iramak, Işıklı, Işılak, Işımak, Kalıcı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Acıma, Akıcı, Akşam, Alarm, Alıcı, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Aracı, Arıcı, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Aşmak, Camlı, Carlı, Ilıca, Ilıma, Irama, Irmak, Işıma, Kalcı, Kalım, Kalış, Kalma, Kamış, Karış, Karlı, Karma, Karşı, Kaşar, Kaşlı, Kılır, Kılış, Kılma, Kımıl, Kırca,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Amca, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Aşar, Aşık, Aşım, Aşma, Caka, Cılk, Ilık, Ilım, Irak, Işık, Işıl, Işkı, Kala, Kama, Kara, Karı, Kral, Laka, Lama, Maaş, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Cam, Car, Cık, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kıl, Kır, Kış, Lak, Lam, Mal, Maş, Ram, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.