AŞIRIDUYU (TDK)

Herhangi bir duyu organıyla, özellikle de dokunma duyusuyla sağlanan, her tür uyarana karşı olağandışı bir duyarlık gösterme durumu.

Aşırıduyu kelimesi baş harfi A son harfi U olan bir kelime. Başında A sonunda U olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi I , dördüncü harfi R , beşinci harfi I , altıncı harfi D , yedinci harfi U , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi U . Başı A sonu U olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOKUNMA Nedir?

Dokunmak (I) işi, temas. dokunma (II) isim Dokunmak (II) işi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DUYARLIK Nedir?


1 . Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, duygunluk, hassaslık, hassasiyet: "Hastalıklı duyarlığıyla geçmiş bir dönemin yazarıydı o!"- N. Cumalı.
2 . Zayıf bir etkiye karşı, tepki gösterebilme yeteneği: "Gözün aşırı duyarlığı."- .
3 . sinema, TV (***) Bir duyar katın ışıktan etkilenme yeteneği.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

OLAĞANDIŞI Nedir?

Olağan olmayan, °gayritabii, °anormal.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

UYARAN Nedir?


1 . Uyarma işini yapan (kimse veya şey), münebbih.
2 . Organizmada uyarım yaratan, uyarıcı: "Kahve, uyaran maddelerden biridir."- .
3 . isim Bir uyarım, bir tepki yaratan herhangi bir güç, uyarıcı.

A D I I R U U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ayırış, Dışarı, Uyarış,

5 Harfli Kelimeler

Aşırı, Duruş, Duyar, Duyuş, Uyarı, Yarış, Yurdu,

4 Harfli Kelimeler

Arış, Ayrı, Darı, Daru, Dayı, Duru, Duyu, Şıra, Şura, Şura, Şuur, Uray, Uydu, Uyur, Yarı,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Arş, Aşı, Ayı, Dar, Dış, Dua, Duş, Duy, Ira, Ray, Şad, Şua, Yad, Yar, Yaş, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ar, Aş, Ay, Ra, Şu, Ur, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.