AŞINMA (TDK)


1 . Aşınmak işi.
2 . Korozyon.
3 . jeoloji Erozyon.

Aşınma kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi I , dördüncü harfi N , beşinci harfi M , altıncı harfi A . Başı A sonu A olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞINMAK Nedir?


1 . Birbirine sürtünerek incelmek.
2 . Eskimek, yıpranmak.
3 . Çıkıntıları silinmek, düzleşmek.

EROZYON Nedir?

Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl: "Devlet toprağın ... erozyonla kaybedilmesini önlemek ... amacıyla gerekli tedbirleri alır."- Anayasa.

JEOLOJİ Nedir?

Yer bilimi.

KORO Nedir?

Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini seslendirmek için bir araya gelen topluluk: "Her halkevinde müzik öğretmenlerinin kurduğu korolar vardı."- N. Cumalı.

KOROZYON Nedir?

Aşındırma.

A A I M N Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Aşınma,

5 Harfli Kelimeler

Şaman,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Anam, Anma, Aşım, Aşma, Maaş, Mana, Maşa, Naaş, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Anı, Aşı, Maş, Nam, Şan,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Aş,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.