AŞÇIBAŞILIK (TDK)

Aşçıbaşı olma durumu, aşçıbaşının görevi.

Aşçıbaşılık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi I , beşinci harfi B , altıncı harfi A , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞÇI Nedir?


1 . Yemek pişirmeyi meslek edinen kimse: "Ben bu aşçı kadar çılgın ve aksi insan görmedim."- R. N. Güntekin.
2 . Yemek pişirip satan kimse.
3 . halk ağzında Yemek yenilen dükkân, aşevi, lokanta.

AŞÇIBAŞI Nedir?


1 - Birkaç aşçının birlikte çalıştığı yerde bulunanların başı.
2 - Bir lokanta ya da evde yemek pişirmekle görevli kimse.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

A A B I I I K L Ç Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Aşçıbaşılık,

8 Harfli Kelimeler

Aşçıbaşı, Başlıkçı,

7 Harfli Kelimeler

Alkışçı, Aşçılık, Balıkçı, Başakçı, Başaklı, Bıçaklı, Çakılış, Çıkışlı, Şaşılık,

6 Harfli Kelimeler

Açılış, Açkılı, Akışlı, Alaçık, Alıkça, Alışık, Alışkı, Aşıklı, Balçak, Balçık, Başçık, Başlık, Çakılı, Ilıkça, Işıkçı, Işıklı, Işılak, Şaşlık,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Açlık, Akbaş, Akçıl, Alçak, Alkış, Aşılı, Aşlık, Bakaç, Bakış, Bakla, Balık, Balkı, Başak, Başçı, Başka, Başlı, Bıçak, Bıçık, Bıçkı, Bıkış, Çakal, Çakıl, Çakış, Çalak, Çalık, Çalış, Çalkı, Çıkış, Kaçış, Kaçlı, Kalbı, Kalça, Kalıç, Kalış, Kaşlı, Kılıç, Kılış, Kışla,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Açık, Açış, Açkı, Akaç, Akça, Akıl, Akış, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Alış, Aşçı, Aşık, Bakı, Bala, Çaba, Çakı, Çalı, Çıkı, Ilık, Işık, Işıl, Işkı, Kaba, Kaça, Kaçı, Kala, Laka, Şaka, Şaşı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Açı, Aka, Akı, Ala, Aşı, Aşk, Baç, Bak, Bal, Baş, Çak, Çal, Kaç, Kal, Kaş, Kıç, Kıl, Kış, Lak, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.