AĞUSTOSBÖCEKLERİ (TDK)

Genç sürgünlerden özsu emerek tarım ve orman bitkilerine zarar veren birçok türün bulunduğu eşkanatlılar familyası.

Ağustosböcekleri kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi U , dördüncü harfi S , beşinci harfi T , altıncı harfi O , yedinci harfi S , sekizinci harfi B , dokuzuncu harfi Ö , onuncu harfi C , onbirinci harfi E , onikinci harfi K , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi R , Başı A sonu İ olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRÇOK Nedir?

Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit: "Bu satırları, birçok mektuba biraz cevap olsun diye yazıyorum."- H. E. Adıvar.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

EŞKANATLILAR Nedir?

Kabuklu bitler, yaprak bitleri ve ağustosböcekleri gibi bitki sağlığı yönünden çok önemli familyaları içine alan, zarsı kanatları bir boyda, hortumlu böcekler takımının bir alttakımı.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GENÇ Nedir?


1 . Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."- H. Taner.
2 . Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at."- .
3 . Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
4 . Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
5 . mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan: "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek.

ORMAN Nedir?


1 . Ağaçlarla örtülü geniş alan: "Bitmez tükenmez bir orman, bir çalılık içinde gidiyorduk."- M. Ş. Esendal.
2 . Bu ağaçların bütünü.

ÖZSU Nedir?


1 - Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, °usare.
2 - Salgı ile oluşan ve içinde enzimler bulunan organik sıvı.

SÜRGÜ Nedir?


1 . Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme.
2 . Sürülmüş tarlayı bastırmak ve düzeltmek için kullanılan, taştan veya ağaç kütüğünden tarım aracı, tapan.
3 . Sıvayı bastırıp düzeltmek için kullanılan büyük mala.
4 . Hastanın büyük ve küçük abdestini yapabilmesi için altına sürülen kap.
5 . Çoğu kez bölümlere ayrılmış bir çubuk üzerinde veya bir cetvelin, bir kumpasın ortasına açılmış bir oluk içinde kayabilen sivri uç veya küçük lama.

SÜRGÜN Nedir?


1 . Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse: "Sürgünü yalnız memleket hasreti yıkmaz."- R. H. Karay.
2 . Sürülme işi, nefiy: "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu."- R. N. Güntekin.
3 . Bir kimsenin sürüldüğü yer: "Sürgünlerde çile dolduruyordu en güzel yaşında."- Y. Z. Ortaç.
4 . Bir bitkide yeni süren filiz.
5 . İshal.

TARIM Nedir?

Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

ZARAR Nedir?

Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat: "Aldığı günlerde iyi para getiren oteli zararla kapatmaya başlamışlar."- M. Ş. Esendal.

A B C E E K L O R S S T U Ö Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sağtöresel, Serbestlik,

9 Harfli Kelimeler

Aktöresel, Cesaretli,

8 Harfli Kelimeler

Aristocu, Belirtke, Bestekar, Bestelik, Böcekler, Cebirsel, Etokrasi, İskerlet, Kirebolu, Rağbetli, Sektörel, Selektör, Teokrasi, Tirebolu, Tubeless,

7 Harfli Kelimeler

Abeslik, Aerobik, Ağustos, Ailecek, Akciğer, Akortlu, Askerce, Askerci, Asortik, Bakteri, Basiret, Bekaret, Besalet, Besteci, Besteli, Bilerek, Borasit, Böcekli, Burlesk, Burtlak, Buselik, Ceberut, Cebrail, Ceketli, Cesaret, Eğitsel, Eğrelti, Elastik, Elektro, Erselik, İskarto, İskelet, Kablocu, Kalibre, Kocaeli, Korseci, Korseli, Köroğlu, Köstere, Kretase,

6 Harfli Kelimeler

Abstre, Ailece, Aktöre, Aktris, Aleksi, Asbest, Asetik, Askeri, Asorti, Bakire, Basket, Baskil, Bateri, Beceri, Bereli, Bertik, Beslek, Bilsat, Bistro, Bitler, Boksit, Boksör, Boraks, Braket, Briket, Buklet, Bultak, Cebeli, Cebire, Ciklet, Ebelik, Ebruli, Eğreti, Eğrice, Ekabir, Ekarte, Ekseri, Eksibe, Ekstra, Ekstre,

5 Harfli Kelimeler

Abece, Abuli, Acele, Acibe, Acube, Akort, Aktör, Altes, Asist, Asker, Astik, Bakir, Balet, Baliğ, Baret, Barit, Barok, Barut, Basil, Basit, Basso, Basur, Batik, Batur, Becet, Bekar, Bekas, Bekri, Belce, Belek, Beliğ, Belik, Belit, Belki, Berat, Beril, Beste, Beter, Betik, Bikes,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Abli, Abuk, Abus, Acil, Acul, Acur, Aile, Akil, Akis, Akit, Akli, Akor, Akse, Aksi, Aksu, Akur, Akut, Alet, Alto, Aort, Ases, Asil, Asit, Asli, Asri, Atel, Atik, Atol, Baki, Baks, Bale, Balo, Bari, Bark, Baro, Bati, Beis, Beka,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Abu, Ace, Ait, Aks, Ali, Alo, Alt, Ari, Ark, Art, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Aut, Bağ, Bak, Bal, Bar, Bas, Bat, Bek, Bel, Bet, Bir, Bit, Boa, Bok, Bol, Bor, Bot, Böğ, Bre, Bul, But, Cağ, Car,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, Ar, As, At, Be, Bu, Ce, Ek, El, Er, Es, Et, İğ, İl, İs, İt, Ke, Ki, La, Le, Ok, Ol, Ot, Ra, Re, Se, Si, Su, Ta, Te, Ti, Tu, Ur, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.