AĞMANTARLAR (TDK)

İnsan ve hayvanlarda hastalığa yol açan ve birçok türü içine alan ilkel bitkiler topluluğu.

Ağmantarlar kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi A , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A , onbirinci harfi R . Başı A sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇAN Nedir?

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BİRÇOK Nedir?

Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit: "Bu satırları, birçok mektuba biraz cevap olsun diye yazıyorum."- H. E. Adıvar.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

İLKEL Nedir?


1 . İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif: "İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel planda kalmış menfaatleri var."- Ç. Altan.
2 . Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.
3 . isim Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.
4 . mecaz Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.
5 . felsefe Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

A A A A L M N R R T Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Mantarlar,

8 Harfli Kelimeler

Ağalanma, Aralanma, Aralatma,

7 Harfli Kelimeler

Ağartma, Ağlanma, Ağlatma, Alamana, Anlatma, Aralama, Arlanma, Armağan, Artağan, Atlanma, Maranta, Tanlama, Taranma,

6 Harfli Kelimeler

Ağarma, Ağlama, Ağnama, Alarma, Anamal, Anlama, Aranma, Aratma, Ataman, Atanma, Atlama, Mağara, Mantar, Matara, Tarama,

5 Harfli Kelimeler

Ağnam, Alarm, Alman, Anlam, Arama, Artma, Atama, Manat, Maral, Matla, Talan, Tarla,

4 Harfli Kelimeler

Ağma, Alan, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anma, Arma, Atma, Lama, Lata, Mala, Malt, Mana, Marn, Mart, Naat, Nara, Rant, Taam,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ala, Alt, Ama, Ana, Ant, Ara, Art, Ata, Lam, Lan, Mal, Mat, Nal, Nam, Nar, Ram, Tal, Tam, Tan, Tar,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Al, Am, An, Ar, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.