AĞLAMSIK (TDK)

Vara yoğa ağlayan, sulu gözlü.

Ağlamsık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖZLÜ Nedir?


1 . Gözü olan.
2 . Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan: "İri gözlü. Yeşil gözlü."- .
3 . Bölmesi veya gözleri olan: "Bu masa üç gözlüdür."- .
4 . Deliği olan: "Sık gözlü kalbur."- .

SULU Nedir?


1 . Suyu olan, içinde su bulunan, koyu karşıtı: "Eczanede acaba nane suyu yahut zararsız bir sulu ilaç var mıdır?"- R. N. Güntekin.
2 . Suyu çok olan: "Onun getirdiği kızarmış eti, şarabı, iri ve sulu elmaları acele yuttu."- Ö. Seyfettin.
3 . İçine su katılmış, sulandırılmış olan: "Sulu süt."- .
4 . mecaz Yersiz şakalar yapan, söz ve davranışları ile çevresini tedirgin eden veya gereksiz iltifatlarda bulunan (kimse): "Ben diyor, akşamdan beri onu kolluyorum. Bilirim sarhoşluğu suludur."- M. Ş. Esendal.

A A I K L M S Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sağılmak,

7 Harfli Kelimeler

Ağlamsı, Asılmak, Asmalık, Islamak, Kasılma, Kısalma, Makaslı, Mıskala, Sağılma, Salkıma,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Amalık, Asılma, Asmalı, Iklama, Islama, Kamalı, Kasalı, Maslak, Mıskal, Sağlam, Sağlık, Sağmak, Sağmal, Sakağı, Sakalı, Salkım, Salmak, Sığmak,

5 Harfli Kelimeler

Ağlak, Ağmak, Aksam, Alkım, Almak, Asklı, Aslık, Asmak, Islak, Kalas, Kalım, Kalma, Kasım, Kaslı, Kasma, Kılma, Kısma, Lağım, Makas, Malak, Masal, Sağım, Sağma, Sakal, Saklı, Salak, Salam, Salık, Salma, Sığla, Sığma, Sıkma, Sımak, Skala,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağım, Ağlı, Ağma, Ağsı, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alma, Amal, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Iska, Kala, Kama, Kasa, Kısa, Klas, Laka, Lama, Mala, Masa, Mask, Sağı, Saka, Sala, Salı, Sığa, Sıla, Sıma,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Asa, Ası, Ask, Kal, Kam, Kas, Kığ, Kıl, Lak, Lam, Lığ, Mal, Mas, Sağ, Sak, Sal, Sam, Sığ, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.