AĞLAMAKLI (TDK)

Ağlar gibi olan, üzüntülü, ağlak, ağlamalı, ağlamsı: "Çoğu ağlamaklı bu türlü şarkıları aslında sevmediklerini anlamışlar."- N. Cumalı.

Ağlamaklı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı A sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞLAMA Nedir?

Ağlamak işi: "İki kardeş güzel güzel oynarken ne oldu ise birdenbire bir ağlama, bir çığlık başladı."- M. Ş. Esendal.

AĞLAMAKLI Nedir?

Ağlar gibi olan, üzüntülü, ağlak, ağlamalı, ağlamsı: "Çoğu ağlamaklı bu türlü şarkıları aslında sevmediklerini anlamışlar."- N. Cumalı.

AĞLAMALI Nedir?


1 . Ağlamaklı.
2 . Acıma duygusu uyandıracak durumda olan.

AĞLAMSI Nedir?

Ağlamaklı: "Sesi karıncalandı, ağlamsı bir hâl aldı."- Y. Kemal.

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SEVME Nedir?

Sevmek işi.

ŞARK Nedir?

Doğu.

ŞARKI Nedir?


1 - Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi.
2 - Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve aranağmesi olan parça,.
3 - Ezgi, müzik parçası, °melodi.
4 - Divan Edebiyatı'nda bestelenmek için, dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan koşuk biçimi.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

ÜZÜNTÜ Nedir?

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür: "Sesinde bir üzüntü hatta bir sitem sezdim."- A. Gündüz.

ÜZÜNTÜLÜ Nedir?


1 . Üzüntüsü olan, acılı, müteessir.
2 . Üzüntü veren: "Onu güldüren ve bizi ağlatan bu uzun ve üzüntülü oyun feleğin sabrını tüketti."- Y. K. Beyatlı.
3 . zarf Üzüntülü bir biçimde, üzüntülü olarak: "Ara sıra, saate üzüntülü bir göz atıyordu."- P. Safa.

A A A I K L L M Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ağlamaklı,

8 Harfli Kelimeler

Ağılamak, Ağlamalı, Lığlamak,

7 Harfli Kelimeler

Ağılama, Ağlamak, Alakalı, Allamak, Kalmalı, Laklama, Lığlama,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Ağlama, Aklama, Allama, Amalık, Iklama, Kamalı, Laakal,

5 Harfli Kelimeler

Ağlak, Ağmak, Akala, Alaka, Alkım, Allık, Almak, Kalım, Kalma, Kılma, Lağım, Malak,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağım, Ağlı, Ağma, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Allı, Alma, Amal, Kala, Kama, Laka, Lala, Lama, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Ama, Kal, Kam, Kığ, Kıl, Lak, Lal, Lam, Lığ, Mal,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.