AĞARMAK (TDK)


1 . Beyazlaşmak: "Sakalı ağardı fakat gönlü kocamadı."- N. Nâzım.
2 . Rengi solmak.
3 . Şafak sökmek: "Bir gün ortalık ağarmadan Kadıköy'den vapura bindim."- N. Ataç.

Ağarmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi K . Başı A sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞARMA Nedir?


1 . Ağarmak işi.
2 . Tan atma, şafak sökme.

ATAÇ Nedir?

Atalardan gelen, ata ile ilgili olan.

BEYAZ Nedir?


1 . Ak, kara, siyah karşıtı.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Müdür, arkasına beyaz bir gömlek giymiş, ellerini de göbeğinin üstünden kavuşturmuş."- M. Ş. Esendal.
3 . Beyaz ırktan olan kimse: "Agni'nin iki kızı var, biri beyaz, biri siyah."- H. R. Gürpınar.
4 . Baskıda normal karalıkta görünen harf çeşidi.
5 . Beyaz zehir.

BEYAZLAŞMAK Nedir?

Beyaz duruma gelmek.

BİNDİ Nedir?

Destek.

FAKAT Nedir?

Yalnız, ancak, ama, °lakin.

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KOCA Nedir?

Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç: "Koca işinden çıktıktan sonra, borç boğazı aştı."- R. N. Güntekin.

KOCAMA Nedir?

Kocamak işi.

ORTALIK Nedir?


1 . Bulunulan yer, çevre: "Ortalık karanlık, bizi kimse görmez, merak etme."- P. Safa.
2 . İçinde bulunulan, yaşanılan ev, oda vb. yer: "Artık benim gündelikle çamaşıra, ortalık temizlemeye gitmeden başka çare kalmadı."- H. E. Adıvar.
3 . Yeryüzünün görünen bölümü, çevre, etraf: "Ortalıkta güneş olmadığı, hava yine bulutlu olduğu hâlde, tatlı bir aydınlık vardı."- S. F. Abasıyanık.
4 . Soyut anlamda yaşanan ortam: "Bu neşe ortalığa sirayet etti."- P. Safa.

SOLMA Nedir?

Solmak işi.

SOLMAK Nedir?


1 - Rengini yitirmek, rengi uçmak: Perdeler soldu. Benzi soldu .
2 - Tazeliğini, diriliğini ya da parlaklığını yitirmek.

SÖKME Nedir?

Sökmek işi: "Dikmenin vakti ve dikilmiş olanı sökmenin vakti var."- H. Taner.

SÖKMEK Nedir?


1 - Bir şeyi bulunduğu yerden kuvvet kullanarak ya da gevşeterek çıkarmak, çekip ayırmak.
2 - Kurulmuş bir şeyi parçalarına ayırmak.
3 - Rüzgâr, sel, akarsu, bir şeyi yerinden çıkarmak, götürmek.
4 - Geçip gitmeye engel olan zorlukları atlatmak.
5 - Karışık bir yazıyı okumak.
6 - Okuyabilme becerisini kazanmak.
7 - Çıkması, akması kolaylaşmak.
8 - Gelmeye başlamak ya da çıkagelmek.
9 - Geçmek, etki yapmak.
10 - Ayırmak, uzaklaştırmak, vazgeçirmek. 1
1 - Örülmüş ya da dikilmiş bir şeyin, örgüsünü ya da dikişini ayırmak.

ŞAFAK Nedir?


1 . Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık: "Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak."- M. A. Ersoy.
2 . Askerler arasında terhis için kalan gün sayısından önce söylenen bir söz: "Şafak otuz altı."- .

VAPUR Nedir?

Su buharı gücüyle çalışan gemi: "Vapur sabaha kadar mal yüklüyor."- M. Ş. Esendal.

A A A K M R Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ağarmak,

6 Harfli Kelimeler

Ağarma, Aramak, Kamara, Karama, Mağara, Makara,

5 Harfli Kelimeler

Ağmak, Araka, Arama, Karma, Marka, Rakam, Ramak,

4 Harfli Kelimeler

Ağma, Akar, Akma, Arak, Arka, Arma, Kama, Kara, Mark,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Aka, Ama, Ara, Ark, Kam, Kar, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Am, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.