AĞALIK (TDK)


1 . Ağa olma durumu.
2 . mecaz Cömertlik: "Ağalığını ve eşraflığını hiç unutmamıştı."- F. R. Atay.

Ağalık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi A , dördüncü harfi L , beşinci harfi I , altıncı harfi K . Başı A sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CÖMERT Nedir?


1 . Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör: "Elinden gelen her iyiliği yapar, cömerttir, ikramı çok sever."- P. Safa.
2 . mecaz Verimli: "Bu ülkede toprak bir masal sultanı kadar cömert."- C. Meriç.

CÖMERTLİK Nedir?

Cömert olma durumu, ahilik, semahat, mürüvvet.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EŞRAF Nedir?

Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler: "Öte taraftan da ileri fikirlerim kasaba eşrafını kuşkulandırmaya başlamıştı."- R. N. Güntekin.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

UNUTMA Nedir?

Unutmak durumu.

A A I K L Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ağalık,

5 Harfli Kelimeler

Ağlak,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağlı, Akıl, Aklı, Alık, Kala, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Kal, Kığ, Kıl, Lak, Lığ,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.