AĞAÇLIK (TDK)


1 . Ağaç öbeği.
2 . Ağacı bol olan yer: "Kendilerini saklayabilmek için yan tarafa, ağaçlığa doğru koştular."- M. Ş. Esendal.

Ağaçlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi K . Başı A sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

AĞAÇLI Nedir?

Ağacı olan: "İki yanı ağaçlı yol ta dış kapıya kadar uzayıp gidiyordu."- M. C. Kuntay.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

A A I K L Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ağaçlık, Çalkağı,

6 Harfli Kelimeler

Ağaçlı, Ağalık, Alaçık, Alıkça,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Ağlak, Akçıl, Alçak, Çağla, Çakal, Çakıl, Çalak, Çalık, Çalkı, Kaçlı, Kalça, Kalıç, Laçka, Lakçı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Ağaç, Ağıl, Ağlı, Akaç, Akça, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Çağa, Çakı, Çalı, Çığa, Kaça, Kaçı, Kala, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Çağ, Çak, Çal, Çığ, Kaç, Kal, Kıç, Kığ, Kıl, Lak, Lığ,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Ak, Al, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.