AĞAÇKAKAN (TDK)

Serçegillerden, gagasıyla ağaçları oyabilen ve ağaç kurtlarını yiyerek beslenen, uzun gagalı kuş (Picus).

Ağaçkakan kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N . Başı A sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

BESLENEN Nedir?

Sönümsüz.

GAGA Nedir?


1 . Genellikle kuşlarda ağzın bir uzantısı durumunda olan, biçim ve büyüklüğü değişik, boynuz yapısında, katı ve çıkıntılı organ: "... ak güvercin sekinin üstündeki leğene başını sokup gagasını suya değdirir değdirmez insan suretine giriveriyor."- N. Araz.
2 . argo Ağız: "Gaganı kapa!"- .

GAGALI Nedir?


1 . Gagası olan.
2 . isim, denizcilik Gagaburun.

SERÇE Nedir?

Serçegillerden, insanlara yakın yerlerde yaşayan, kışın göçmeyen, koyu boz renkli, ötücü küçük bir kuş (Passer domesticus).

SERÇEGİLLER Nedir?

Gagaları koni biçiminde, böcek, meyve vb. ile beslenen, örnek hayvanı serçe olan kuşlar sınıfı.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

A A A A K K N Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ağaçkakan,

6 Harfli Kelimeler

Akağaç, Çağnak,

5 Harfli Kelimeler

Çanak, Kaçak, Kağan, Kakaç, Kanka,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Ağaç, Akaç, Akak, Akça, Anaç, Anka, Çağa, Kaça, Kaka, Kana,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Aka, Ana, Çağ, Çak, Çan, Kaç, Kak, Kan,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Ak, An,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.