AĞIZSILAŞMA (TDK)

Bir genizsi sesin ağızsı sese dönüşmesi.

Ağızsılaşma kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi I , dördüncü harfi Z , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A . Başı A sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIZ Nedir?


1 . Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk.
2 . Bu boşluğun dudakları çevrelediği bölümü: "Küçük bir ağız."- .
3 . Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı: "Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı."- H. R. Gürpınar.
4 . Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap: "Çay ağzı."- .
5 . Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık yanı: "Körfezin ağzı."- .
6 . Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.
7 . Kesici aletlerin keskin tarafı: "Çelik ağızlı, küçük gül makasını kâğıdından çıkardı."- R. H. Karay.
8 . dil bilimi Bir dilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği: "Anlaşılmaz, garip köylü ağızlarıyla konuşuluyordu."- S. F. Abasıyanık.
9 . Üslup, ifade özelliği: "Ertesi günü bazı gazeteler bu haberin bir noktasını yarı resmî bir ağızla tekzip ettiler."- T. Buğra.
10 . Uç, kenar: "Topun ağzında. Uçurumun ağzında."- . 1
1 . mecaz Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özelliği. 1
2 . müzik Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü.

AĞIZ Nedir?


1 - Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, sesin çıkmasına, soluk alıp vermeye ve besinleri almaya yarayan boşluk.
2 - Bu boşluğun dudakların çevrelediği bölümü.
3 - Kapların ya da içi boş şeylerin açık yanı.
4 - Bir suyun denize ya da göle döküldüğü yer, °munsap.
5 - Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açık yanı.
6 - Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.
7 - Kesici aletlerin keskin yanı.
8 - Bir anadilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği, °şive.
9 - Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özelliği.
10 - Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. 1
1 - Kimi vakit "kez" anlamına gelir. 1
2 - (Tehlikeli şeyler için) Pek yakın yer.

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

DÖNÜŞME Nedir?


1 . Dönüşmek işi, tahavvül.
2 . dil bilgisi Benzeşme.

GENİZSİ Nedir?

Genzel.

A A A I I L M S Z Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ağızlaşma,

8 Harfli Kelimeler

Ağılaşma, Ağızlama, Sığlaşma,

7 Harfli Kelimeler

Ağılama, Ağızsıl, Ağlamsı, Ağlaşma, Alımsız, Aşamalı, Aşılama, Işılama, Maaşsız, Sağalma, Sağılış, Sağılma, Sağımlı, Sağlama, Sığışma, Sızlama, Zağlama,

6 Harfli Kelimeler

Ağımlı, Ağızlı, Ağlama, Alaşım, Alışma, Asılış, Asılma, Asmalı, Aşılma, Aşısız, Azalış, Azalma, Azışma, Islama, Maaşlı, Mağaza, Maşala, Maşalı, Sağlam, Sağmal, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Alaza, Almaş, Asılı, Aşağı, Aşama, Aşılı, Azılı, Ilıma, Işıma, Lağım, Lazım, Malaz, Masal, Sağım, Sağma, Salam, Salaş, Salma, Sazlı, Sığla, Sığma, Sızış, Sızma, Zağlı, Zamlı,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağım, Ağış, Ağız, Ağlı, Ağma, Ağsı, Alaz, Alım, Alış, Alma, Amal, Asal, Asıl, Asım, Asla, Asma, Aşım, Aşma, Azış, Azma, Iğıl, Ilım, Isıl, Işıl, Lama, Laza, Maaş, Mala, Masa, Maşa, Mazı, Sağı, Sala, Salı, Sığa, Sıla, Sıma, Sızı, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Ala, Ama, Asa, Ası, Aşı, Aza, Azı, Isı, Lam, Laz, Lığ, Mal, Mas, Maş, Sağ, Sal, Sam, Saz, Sığ, Şal, Şaz, Zağ, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Al, Am, As, Aş, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.