AĞIZLATMAK (TDK)

Bir şeyi ağızlamak, kesici bir aletin körlenen ağzını keskinleştirmek, bilemek.

Ağızlatmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi I , dördüncü harfi Z , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIZ Nedir?


1 . Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk.
2 . Bu boşluğun dudakları çevrelediği bölümü: "Küçük bir ağız."- .
3 . Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı: "Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı."- H. R. Gürpınar.
4 . Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap: "Çay ağzı."- .
5 . Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık yanı: "Körfezin ağzı."- .
6 . Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.
7 . Kesici aletlerin keskin tarafı: "Çelik ağızlı, küçük gül makasını kâğıdından çıkardı."- R. H. Karay.
8 . dil bilimi Bir dilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği: "Anlaşılmaz, garip köylü ağızlarıyla konuşuluyordu."- S. F. Abasıyanık.
9 . Üslup, ifade özelliği: "Ertesi günü bazı gazeteler bu haberin bir noktasını yarı resmî bir ağızla tekzip ettiler."- T. Buğra.
10 . Uç, kenar: "Topun ağzında. Uçurumun ağzında."- . 1
1 . mecaz Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özelliği. 1
2 . müzik Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü.

AĞIZ Nedir?


1 - Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, sesin çıkmasına, soluk alıp vermeye ve besinleri almaya yarayan boşluk.
2 - Bu boşluğun dudakların çevrelediği bölümü.
3 - Kapların ya da içi boş şeylerin açık yanı.
4 - Bir suyun denize ya da göle döküldüğü yer, °munsap.
5 - Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açık yanı.
6 - Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.
7 - Kesici aletlerin keskin yanı.
8 - Bir anadilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği, °şive.
9 - Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özelliği.
10 - Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. 1
1 - Kimi vakit "kez" anlamına gelir. 1
2 - (Tehlikeli şeyler için) Pek yakın yer.

AĞIZLAMAK Nedir?


1 . Bir boğazın veya bir limanın ağzını ortalamak.
2 . teknik Bir parçayı yuvasına geçirmek için önce yuvanın ağzını ayarlamak.
3 . halk ağzında Bir işi kolaylamak.

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

BİLEMEK Nedir?


1 . Kesici aletlerin ağzını çark, zımpara, eğe, bileği taşı vb.nde keskinleştirmek, keskin duruma getirmek.
2 . mecaz Güçlendirmek, etkisini artırmak.

KESİCİ Nedir?


1 . Kesme işini yapan kimse: "Yol kesici."- .
2 . Kasaplık hayvanları kesen kimse.
3 . Kesme işinde kullanılan araç.
4 . spor Futbolda savunmanın önünde görev yapan ve topu kesip dağıtan oyuncu, stoper.

KESKİ Nedir?


1 - Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç.
2 - Demir ve sac kesmek için üzerine çekiçle vurularak yürütülen keskin araç.

KESKİN Nedir?


1 . Çok kesici, iyi kesen: "Sonunda keskin bir taşı testere gibi kullanarak ipi incelte incelte kopardı."- H. R. Gürpınar.
2 . mecaz Tiz (ses): "Bir kadın sesiydi bu. İnce ve keskin, dikkati hemen kapan ve bırakmayan bir ses."- P. Safa.
3 . mecaz Kırıcı, incitici: "En yakın dostlarının bile kusurlarını keskin bir dille yüzlerine vururmuş."- H. Taner.
4 . mecaz Etkili, sert: "Nihayet güneş doğdu, sis ve duman içinde çölün sabahlarında esen serin ve keskin rüzgârla üşüdük."- F. R. Atay.
5 . argo Zampara.

KESKİNLEŞTİRME Nedir?

Keskinleştirmek işi.

KESKİNLEŞTİRMEK Nedir?

Keskin duruma getirmek: "Her uzlaşma teklifi gönüllerindeki görev duygusunu kuvvetlendirmekten, keskinleştirmekten başka bir şeye yaramadı."- T. Buğra.

A A A I K L M T Z Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ağızlamak, Kağıtlama,

8 Harfli Kelimeler

Ağılamak, Ağıtlama, Ağızlama, Ağlatmak, Atkılama, Azaltmak, Zağlamak,

7 Harfli Kelimeler

Ağılama, Ağlamak, Ağlatma, Atılmak, Atlamak, Azalmak, Azaltma, Azatlık, Azıtmak, Katılma, Katlama, Katmalı, Kazamat, Kazılma, Kazıtma, Kıtlama, Takılma, Tıklama, Zağlama,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Ağlama, Ağlatı, Akıtma, Aklama, Amalık, Atalık, Atamak, Atılma, Atlama, Azalma, Azatlı, Azıtma, Iklama, Kamalı, Kazağı, Kazalı, Kazıma, Laktaz, Mağaza, Maltız, Matlık, Takaza, Talkım, Tamlık, Tıkama, Zamklı,

5 Harfli Kelimeler

Ağlak, Ağmak, Akala, Akmaz, Alaka, Alaza, Alkım, Almak, Altık, Altız, Atama, Atmak, Atmık, Azlık, Azmak, Itlak, Kağıt, Kalım, Kalıt, Kalma, Katım, Katlı, Katma, Kazıl, Kazım, Kazma, Kılma, Kıtal, Kızma, Lağım, Lazım, Makat, Makta, Malak, Malaz, Matla, Mazak, Takım, Takla, Takma,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağım, Ağıt, Ağız, Ağlı, Ağma, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alaz, Alık, Alım, Alma, Altı, Amal, Atak, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atma, Azat, Azık, Azma, Kala, Kama, Katı, Kaza, Kazı, Kıta, Laka, Lama, Lata, Laza, Mala, Malt, Mazı, Taam,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ata, Aza, Azı, Kal, Kam, Kat, Kaz, Kığ, Kıl, Kıt, Kız, Lak, Lam, Laz, Lığ, Mal, Mat, Tak, Tal, Tam, Tığ, Tık, Zağ, Zam, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, At, Az, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.