AĞIRSEMAİ (TDK)

Klasik Türk müziğinde sözlü bir form.

Ağırsemai kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi I , dördüncü harfi R , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi İ . Başı A sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FORM Nedir?


1 . Biçim, şekil: "Her çeşit üslup ve form sanat yaratması için yararlı olabilir."- H. Taner.
2 . Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu.
3 . İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge.

KLASİK Nedir?


1 . Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser: "Yunan klasikleri. Fransız klasikleri."- .
2 . sıfat Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan: "Klasik eserlerin oynandığı bir millî tiyatroları yok."- H. Taner.
3 . sıfat XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan: "Racine bir Fransız klasik yazarıdır."- .
4 . sıfat Üzerinde çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (eser veya sanatçı): "Leyla ile Mecnun klasik Türk eserlerinden biridir."- .
5 . sıfat Sanatta kuralcı.
6 . sıfat Kökleşik: "Klasik şiirin yıkıldığından beri şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SÖZLÜ Nedir?


1 . Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı: "Sözlü sınav."- .
2 . isim Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

A A E I M R S Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ağrıma,

5 Harfli Kelimeler

Arami, Eğrim, Irama, Mersi, Mesai, Mısra, Miras, Resim, Resmi, Sağım, Sağır, Sağma, Sağrı, Sarım, Sarma, Semai, Serim, Sığma, Sırma,

4 Harfli Kelimeler

Ağım, Ağır, Ağma, Ağrı, Ağsı, Amir, Arma, Arsa, Asar, Asım, Asır, Asma, Asri, Eğim, Eğir, Eğri, Eğsi, Emir, Erim, Esim, Esir, Esma, İare, İmar, İrsı, Mars, Masa, Mera, Meri, Mira, Mirı, Rami, Reis, Remi, Sağı, Sair, Sami, Sara, Sarı, Sari,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Ama, Ara, Arı, Ari, Asa, Ası, Asi, Ira, İma, İrs, İsa, Mai, Mas, Mir, Mis, Ram, Sağ, Sam, Sem, Ser, Sığ, Sır, Sim,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Am, Ar, As, Em, Er, Es, İğ, İm, İs, Me, Mi, Ra, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.