AĞIRSIKLET (TDK)

Kimi spor dallarında yarışmacıların ağırlığı ile sınırlandırılan sınıflama, başağırlık.

Ağırsıklet kelimesi baş harfi A son harfi T olan bir kelime. Başında A sonunda T olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi I , dördüncü harfi R , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi T . Başı A sonu T olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIR Nedir?


1 . Tartıda çok çeken, hafif karşıtı: "Kurşun ağır bir madendir. Taş yerinde ağırdır."- .
2 . Çapı, boyutları büyük: "Ağır top. Ağır tank."- .
3 . Yoğun: "Evin sofasına girer girmez kendisini ağır bir duman karşıladı."- A. Sayar.
4 . Uyanılması güç, derin (uyku).
5 . Güç işiten, sağır.
6 . mecaz Değeri çok olan, gösterişli: "Ağır kıyafeti ile muhite uymayan Canan'ın yanında, ne kadar rahat ve sadeydi."- M. C. Kuntay.
7 . mecaz Çetin, güç: "Denizcilik tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu."- F. F. Tülbentçi.
8 . mecaz Tehlikeli, korkulu, vahim.
9 . mecaz Sıkıntı veren, bunaltıcı.
10 . mecaz Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı: "Kızmıştım, Keziban'a söylenecek şöyle ağır bir söz arıyordum."- N. Ataç. 1
1 . mecaz Ağırbaşlı, ciddi: "Bu, on dokuz yaşında ufak tefek bir kızdı. Fakat otuz yaşındaki bir insandan daha ağırdı."- H. E. Adıvar. 1
2 . mecaz Keskin, boğucu (koku): "Bu koku, en hafif rüzgârla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır."- F. R. Atay. 1
3 . Kısık, alçak: "Ağaya pek duyurmak istemeyen ağır bir sesle kulağıma eğildi."- O. C. Kaygılı. 1
4 . mecaz Davranışları yavaş olan: "Ağır adam."- . 1
5 . mecaz Sindirimi güç (yiyecek): "Ağır bir yemek."- . 1
6 . isim, spor Ağır sıklet: "Yıllarca ağırda güreşti."- . 1
7 . zarf Yavaş: "Cüneyt Bey sözlerini tartıyormuş gibi ağır söylüyordu."- E. İ. Benice.

BAŞAĞIRLIK Nedir?

Ağır sıklet.

KİMİ Nedir?


1 . Birtakımı, bazısı, kimisi: "Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar..."- N. Cumalı.
2 . sıfat Bazı (canlı varlıklar için): "Kimi çocuklar."- .

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

SINIFLAMA Nedir?

Bölümleme, tasnif.

SINIR Nedir?


1 - İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, °hudut.
2 - Komşu il, ilçe, köy ya da kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.
3 - Bir şeyin yayılabileceği ya da genişleyebileceği son çizgi, uç.
4 - Uç, son.
5 - Konuşma için belirlenen ölçü.

SPOR Nedir?


1 . Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü.
2 . sıfat Kullanışı rahat, kolay olan: "Hiç değilse spor bir ceket ister şöyle."- H. Taner.

YARI Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf.
2 . Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan: "Yarı yolu aldık. Yarı mesafede."- .
3 . isim Devre arası: "Birinci yarıda dört gol attık."- .
4 . zarf Gereğinden az, tam olmayarak: "Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilave ediyor."- A. İlhan.

YARIŞ Nedir?


1 . Yarışma: "Bunlardan kaç babayiğit bu ölüm yarışını göze alabilir?"- T. Buğra.
2 . Yarışma, rekabet.

YARIŞMA Nedir?


1 . Yarışmak işi, müsabaka.
2 . Bilgi, yetenek, güzellik vb.nde üstünlüğünü göstermek için yarışmak işi, yarış, yarışım.
3 . Ticarette üstünlük kazanma çabası, rekabet.

YARIŞMACI Nedir?

Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık.

A E I I K L R S T Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Rastıklı, Sağırlık,

7 Harfli Kelimeler

Ağırlık, Asırlık, Kağıtlı, Kağıtsı, Kasıtlı, Lakırtı, Sakırtı, Sarıklı, Sarılık, Satılık, Sırtlık,

6 Harfli Kelimeler

Ağrılı, Arılık, Asıltı, Askılı, Atkılı, Ekstra, Iraklı, Irksal, Karılı, Karslı, Kartel, Kartlı, Kılağı, Kırağı, Kırsal, Lateks, Rastık, Sağlık, Saltık, Sarılı, Sarkıl, Sarkıt, Sığlık, Sıklet, Sıralı, Takılı, Tığlık, Tıkalı,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Altes, Altık, Arkıt, Artık, Asılı, Asker, Asklı, Aslık, Atılı, Iltar, Iskat, Islak, Islık, Istar, Itlak, Kağıt, Kalıt, Karlı, Karst, Kaset, Kasır, Kasıt, Kaslı, Katır, Katlı, Katre, Kesat, Ketal, Kılır, Kırat, Kısır, Kısıt, Kıtal, Kıtır, Lıkır, Raket, Rasıt, Rekat, Sağır,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağır, Ağıt, Ağlı, Ağrı, Ağsı, Akıl, Aklı, Akse, Alet, Alık, Altı, Arık, Arlı, Artı, Asık, Asıl, Asır, Askı, Atel, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Erat, Iğıl, Ilık, Irak, Isıl, Iska, Itır, Kale, Kare, Karı, Kars, Kart, Kase, Kast, Katı, Kığı,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Akı, Aks, Alt, Arı, Ark, Art, Ası, Ask, Ast, Ate, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, Isı, Kal, Kar, Kas, Kat, Kel, Ker, Kes, Ket, Kığ, Kıl, Kır, Kıt, Lak, Lığ, Ret, Sağ, Sak, Sal, Sek, Sel, Ser, Set, Sığ,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Ar, As, At, Ek, El, Er, Es, Et, Ke, La, Le, Ra, Re, Se, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.