AĞIRLAŞTIRICI (TDK)

Ağırlaşmasını sağlayan (şey): "Böyle bir suç işlendiğinde, aşkın ağırlaştırıcı nedenleri ne kadar hafifletici neden sayılır, bilmiyorum."- M. Mungan.

Ağırlaştırıcı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi I , dördüncü harfi R , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi R , onbirinci harfi I , onikinci harfi C , onüçüncü harfi I . Başı A sonu I olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIR Nedir?


1 . Tartıda çok çeken, hafif karşıtı: "Kurşun ağır bir madendir. Taş yerinde ağırdır."- .
2 . Çapı, boyutları büyük: "Ağır top. Ağır tank."- .
3 . Yoğun: "Evin sofasına girer girmez kendisini ağır bir duman karşıladı."- A. Sayar.
4 . Uyanılması güç, derin (uyku).
5 . Güç işiten, sağır.
6 . mecaz Değeri çok olan, gösterişli: "Ağır kıyafeti ile muhite uymayan Canan'ın yanında, ne kadar rahat ve sadeydi."- M. C. Kuntay.
7 . mecaz Çetin, güç: "Denizcilik tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu."- F. F. Tülbentçi.
8 . mecaz Tehlikeli, korkulu, vahim.
9 . mecaz Sıkıntı veren, bunaltıcı.
10 . mecaz Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı: "Kızmıştım, Keziban'a söylenecek şöyle ağır bir söz arıyordum."- N. Ataç. 1
1 . mecaz Ağırbaşlı, ciddi: "Bu, on dokuz yaşında ufak tefek bir kızdı. Fakat otuz yaşındaki bir insandan daha ağırdı."- H. E. Adıvar. 1
2 . mecaz Keskin, boğucu (koku): "Bu koku, en hafif rüzgârla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır."- F. R. Atay. 1
3 . Kısık, alçak: "Ağaya pek duyurmak istemeyen ağır bir sesle kulağıma eğildi."- O. C. Kaygılı. 1
4 . mecaz Davranışları yavaş olan: "Ağır adam."- . 1
5 . mecaz Sindirimi güç (yiyecek): "Ağır bir yemek."- . 1
6 . isim, spor Ağır sıklet: "Yıllarca ağırda güreşti."- . 1
7 . zarf Yavaş: "Cüneyt Bey sözlerini tartıyormuş gibi ağır söylüyordu."- E. İ. Benice.

AĞIRLAŞMA Nedir?

Ağırlaşmak durumu.

AĞIRLAŞTIRICI Nedir?

Ağırlaşmasını sağlayan (şey): "Böyle bir suç işlendiğinde, aşkın ağırlaştırıcı nedenleri ne kadar hafifletici neden sayılır, bilmiyorum."- M. Mungan.

AŞKIN Nedir?


1 . Belli bir süreyi aşmış, ötesine geçmiş: "Sakalı kır, yaşı elliyi aşkın fakat dinçti."- F. R. Atay.
2 . Benzerlerinden üstün.
3 . Çok, fazla.

HAFİFLETİCİ Nedir?

Hafifletme özelliği olan.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SAYILI Nedir?


1 . Herhangi bir sayısı olan: "On sayılı kâğıt."- .
2 . Sayısı belli olan, sayılmış olan: "Tabaklar sayılıdır."- . sayılı (II) sıfat Az görülen, önemli, mahdut: "Bu hafta ... huzur ve sükûn içinde sayılı yaz mehtaplarından birini daha yaşadık."- R. H. Karay.

A A C I I I I L R R T Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Ağırlaştırıcı,

10 Harfli Kelimeler

Araştırıcı,

9 Harfli Kelimeler

Ağartılış,

8 Harfli Kelimeler

Ağartıcı, Ağlatıcı, Araştırı, Arıtılış,

7 Harfli Kelimeler

Ağlatış, Altışar, Arıtıcı, Artırış, Cırıltı, Şarıltı, Şırıltı, Taşralı, Tıraşlı,

6 Harfli Kelimeler

Acıtış, Ağartı, Ağırca, Ağlatı, Ağrılı, Aratış, Arılar, Arıtış, Aşarcı, Aşırtı, Atılış, Işıltı, Itırlı, Şartlı, Şıracı, Şıralı, Taralı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Ağılı, Alıcı, Aracı, Arıcı, Artış, Aşağı, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Atıcı, Atılı, Carlı, Carta, Ilıca, Iltar, Iştır, Şatır, Talaş, Taraş, Tarla, Taşıl, Taşlı, Taşra, Tıraş, Tırıl,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Ağcı, Ağıl, Ağır, Ağış, Ağıt, Ağlı, Ağrı, Alış, Altı, Arış, Arlı, Artı, Aşar, Aşıt, Ataş, Atıl, Atış, Atlı, Cart, Cırt, Iğıl, Işıl, Itır, Lata, Raca, Şart, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ağa, Ağı, Ala, Alt, Ara, Arı, Arş, Art, Aşı, Ata, Cağ, Car, Ira, Lığ, Şal, Şat, Tal, Tar, Taş, Tığ, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Al, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.