AĞIRLIKSIZLIK (TDK)

Yerçekimi etkilerinin yok olduğu durum.

Ağırlıksızlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi I , dördüncü harfi R , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi K , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı A sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

YERÇEKİMİ Nedir?

Yer kütlesinin çekimi etkisiyle bir cismin, türlü bölümlerine uygulanan güçlerin bileşkesi, °arz cazibesi.

A I I I I K K L L R S Z Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ağırlıksız, Ağrısızlık, Akılsızlık,

9 Harfli Kelimeler

Ağırlıklı, Ağrılılık, Aksırıklı, Karsızlık, Karslılık, Kılağısız, Sarılıklı,

8 Harfli Kelimeler

Arsızlık, Islaklık, Kılağılı, Kılıksız, Kırağılı, Kısırlık, Kızıllık, Sağırlık, Sağlıklı,

7 Harfli Kelimeler

Ağırlık, Ağızlık, Ağızsıl, Ağrısız, Akılsız, Aksırık, Alıklık, Alırlık, Arıklık, Arlılık, Asırlık, Askılık, Azıklık, Ilıklık, Iraklık, Islıklı, Karılık, Kazıklı, Kılıklı, Kısalık, Kızarık, Krallık, Sakızlı, Sarıkız, Sarıklı, Sarılık, Sıkılık,

6 Harfli Kelimeler

Ağızlı, Ağrılı, Akıllı, Arılık, Asıllı, Askılı, Azıklı, Iraklı, Irksal, Isırık, Karılı, Karlık, Karsız, Karslı, Kılağı, Kılsız, Kırağı, Kırklı, Kırlık, Kırsal, Kısrak, Kızlık, Lazlık, Sağlık, Saklık, Sarılı, Sarkık, Sarkıl, Sazlık, Sığlık, Sıklık, Sıralı, Sızılı, Zırlak,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Aklık, Allık, Arsız, Asılı, Asklı, Aslık, Azılı, Azlık, Islak, Islık, Kalık, Karık, Karlı, Kasık, Kasır, Kaslı, Kazık, Kazıl, Kılık, Kılır, Kıllı, Kırık, Kırkı, Kısık, Kısır, Kıska, Kıskı, Kızak, Kızık, Kızıl, Lığlı, Lıkır, Rızık, Sağır, Sağrı, Sakız, Saklı, Salık, Sallı,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağır, Ağız, Ağlı, Ağrı, Ağsı, Akıl, Aklı, Alık, Allı, Arık, Arız, Arlı, Asık, Asıl, Asır, Askı, Azık, Iğıl, Ilık, Irak, Isıl, Iska, Karı, Kars, Kask, Kazı, Kığı, Kırk, Kısa, Klas, Kral, Rakı, Raks, Razı, Rıza, Sağı, Salı, Sarı, Sığa,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Akı, Aks, Arı, Ark, Arz, Ası, Ask, Azı, Ira, Irk, Irz, Isı, Kak, Kal, Kar, Kas, Kaz, Kığ, Kıl, Kır, Kız, Lak, Lal, Laz, Lığ, Sağ, Sak, Sal, Saz, Sığ, Sık, Sır, Zağ, Zar,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Ar, As, Az, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.