AĞIRKÜRE (TDK)

Yeryuvarlağının, yoğunluğu ve katılığı çok olan bölümü, °barisfer.

Ağırküre kelimesi baş harfi A son harfi E olan bir kelime. Başında A sonunda E olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi I , dördüncü harfi R , beşinci harfi K , altıncı harfi Ü , yedinci harfi R , sekizinci harfi E . Başı A sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YOĞUN Nedir?


1 . Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.
2 . Koyu, kalın: "Yoğun bir sis."- .
3 . Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).
4 . mecaz Artmış, çoğalmış bir durumda olan: "O bölgede nüfus yoğundur."- .
5 . mecaz Dolu, sıkı, sıkışık, çok.
6 . mecaz Şişman, iri, tombul: "İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar..."- A. İlhan.
7 . halk ağzında Kaba, kalın, iri (elek, iğne).

A E I K R R Ü Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Kürar,

4 Harfli Kelimeler

Ağır, Ağrı, Arık, Irak, Kare, Karı, Küre, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Akı, Akü, Arı, Ark, Ekü, Erk, Ira, Irk, Kar, Ker, Kığ, Kır, Kür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Ar, Ek, Er, Ke, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.