AĞIRBAŞLILIK (TDK)

Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddilik, ciddiyet: "Sonra olgun yaşına yaraşan bir ağırbaşlılıkla, temkinli temkinli, efendi efendi yoluna devam etti."- H. Taner.

Ağırbaşlılık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi I , dördüncü harfi R , beşinci harfi B , altıncı harfi A , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı A sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIR Nedir?


1 . Tartıda çok çeken, hafif karşıtı: "Kurşun ağır bir madendir. Taş yerinde ağırdır."- .
2 . Çapı, boyutları büyük: "Ağır top. Ağır tank."- .
3 . Yoğun: "Evin sofasına girer girmez kendisini ağır bir duman karşıladı."- A. Sayar.
4 . Uyanılması güç, derin (uyku).
5 . Güç işiten, sağır.
6 . mecaz Değeri çok olan, gösterişli: "Ağır kıyafeti ile muhite uymayan Canan'ın yanında, ne kadar rahat ve sadeydi."- M. C. Kuntay.
7 . mecaz Çetin, güç: "Denizcilik tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu."- F. F. Tülbentçi.
8 . mecaz Tehlikeli, korkulu, vahim.
9 . mecaz Sıkıntı veren, bunaltıcı.
10 . mecaz Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı: "Kızmıştım, Keziban'a söylenecek şöyle ağır bir söz arıyordum."- N. Ataç. 1
1 . mecaz Ağırbaşlı, ciddi: "Bu, on dokuz yaşında ufak tefek bir kızdı. Fakat otuz yaşındaki bir insandan daha ağırdı."- H. E. Adıvar. 1
2 . mecaz Keskin, boğucu (koku): "Bu koku, en hafif rüzgârla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır."- F. R. Atay. 1
3 . Kısık, alçak: "Ağaya pek duyurmak istemeyen ağır bir sesle kulağıma eğildi."- O. C. Kaygılı. 1
4 . mecaz Davranışları yavaş olan: "Ağır adam."- . 1
5 . mecaz Sindirimi güç (yiyecek): "Ağır bir yemek."- . 1
6 . isim, spor Ağır sıklet: "Yıllarca ağırda güreşti."- . 1
7 . zarf Yavaş: "Cüneyt Bey sözlerini tartıyormuş gibi ağır söylüyordu."- E. İ. Benice.

AĞIRBAŞLI Nedir?

Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddi, hoppa karşıtı: "Ahmet Naci, ağırbaşlı, çalışkan ve haluk bir gençti."- R. N. Güntekin.

AĞIRBAŞLILIK Nedir?

Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddilik, ciddiyet: "Sonra olgun yaşına yaraşan bir ağırbaşlılıkla, temkinli temkinli, efendi efendi yoluna devam etti."- H. Taner.

CİDDİ Nedir?


1 . Şaka olmayan, gerçek: "Kısa zamanda yarı şaka, yarı ciddi tenkit edecek kadar yakınlaşmışlardı."- T. Buğra.
2 . Ağırbaşlı: "Ben onu pek ciddi bir genç olarak tanırım."- H. R. Gürpınar.
3 . Titizlik gösterilen, önem verilen: "Bu dönemde yazara konu üzerinde vukuf, ciddi incelemeler şart koşulur."- H. Taner.
4 . Tehlikeli, endişe veren, ağır, vahim, kritik: "Hastalığımızın oldukça ciddi olduğuna işaret etmekten kendimizi alamadık."- B. Felek.
5 . Eğlendirme amacı gütmeyen.
6 . Gülmeyen: "O ciddi bir tavırla mühim bir şey anlatmaya hazırlanmış gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
7 . Güvenilir, sağlam, önemli: "Ciddi bir gazetede genç bir muharririn şu sözleri beni hâlâ düşündürüyor."- O. S. Orhon.
8 . zarf Önem vererek, gerçek olarak: "Size bunu ciddi söylüyorum, yalan değil!"- .
9 . zarf Güvenilir biçimde: "Ciddi görünerek göze girmeye çalışıyormuş."- R. H. Karay.

CİDDİLİK Nedir?


1 . Ciddi davranış: "Şaşırtmak için bu acayip vurgulamaya aşırı bir ciddilikle devam ediyor."- H. Taner.
2 . Ciddi durum.
3 . Ağırbaşlılık.

CİDDİYET Nedir?


1 - Ciddilik, ağırbaşlılık.
2 - Tehlikeli sonuçlar doğurabilecek durum.

DEVAM Nedir?


1 . Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme.
2 . Bir yere belli bir amaçla, gereken zamanlarda gitme: "Devam zorunludur."- .
3 . Ek, parça.
4 . ünlem "Kesme, sürdür" anlamında kullanılan bir söz.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EFENDİ Nedir?


1 . Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan: "Yeni ev, Rüstem Efendi'ye kiraya verildi."- Y. Z. Ortaç.
2 . Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse: "Köylü memleketin efendisidir."- Atatürk.
3 . Koca: "Bizim efendi artık geceleri de eve gelmiyor."- C. Uçuk.
4 . ünlem (efe'ndi) Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz.
5 . ünlem (efe'ndi) Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü: "Efendi! Allah'ın emriyle kızını bana ver."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Görgülü, nazik, kibar.
7 . eskimiş Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan.

OLGUN Nedir?


1 - (Meyveler için) Yenecek duruma gelmiş.
2 - (İnsanlar için) Bilgi, görgü ve höşgörüsü gelişmiş, °kâmil.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TEMKİN Nedir?

Bir işin sonunu düşünerek ölçülü, tedbirli davranma: "Bütün temkin ve vakarını kaybedip konuşanlara sokuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TEMKİNLİ Nedir?

Davranışlarında ölçülü olan: "Temkinli, ağır hareketler hoş görülüyor, daha tesir yapıyordu."- R. H. Karay.

VAKA Nedir?

Olay, hadise: "O kadar boşboğaz çocuk arasında da vakayı bir sır olarak saklamak güçtü."- Y. K. Beyatlı.

VAKAR Nedir?

Ağırbaşlılık: "Hepsi temiz, hepsi yeni giyinmiş askerin vakarı, efendiliği üstlerinden akıyor."- H. E. Adıvar.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A A B I I I K L L R Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Ağırbaşlılık,

11 Harfli Kelimeler

Başarılılık,

10 Harfli Kelimeler

Bağlılaşık, Başağırlık,

9 Harfli Kelimeler

Ağırbaşlı, Ağırlıklı, Ağrılılık, Bırakılış,

8 Harfli Kelimeler

Aralıklı, Aşağılık, Aşırılık, Bağıllık, Bağlaşık, Bağlılık, Başarılı, Başlıklı, Kılağılı, Kırağılı,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Ağırlık, Ağırşak, Alırlık, Arlılık, Bağışık, Bakırlı, Baklalı, Balalık, Balıklı, Barışık, Başaklı, Bırakış, Kabarış, Kaşarlı, Kırılış, Şıralık,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Ağarık, Ağrılı, Akıllı, Akışlı, Alışık, Alışkı, Araklı, Aralık, Arılık, Arkalı, Aşıklı, Bağlık, Bağrış, Balkar, Balkır, Ballık, Başarı, Başlık, Iraklı, Işıklı, Işılak, Karağı, Karalı, Karılı, Kaşağı, Kılağı, Kırağı, Şallak, Şarklı, Şıllık, Şıralı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Abraş, Ağılı, Ağlak, Akbaş, Alkış, Allık, Aşağı, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Bağıl, Bağır, Bağış, Bağlı, Bakır, Bakış, Bakla, Balar, Balık, Balkı, Ballı, Barak, Barış, Barka, Başak, Başka, Başlı, Bıkış, Kalbı, Kalış, Karış, Karlı, Karşı, Kaşar, Kaşlı, Kılır, Kılış, Kıllı,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Ağıl, Ağır, Ağış, Ağlı, Ağrı, Akar, Akıl, Akış, Aklı, Alık, Alış, Allı, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Aşar, Aşık, Bağa, Bağı, Bakı, Bala, Bara, Barı, Bark, Iğıl, Ilık, Irak, Işık, Işıl, Işkı, Kaba, Kala, Kara, Karı, Kığı, Kral,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Bağ, Bak, Bal, Bar, Baş, Ira, Irk, Kal, Kar, Kaş, Kığ, Kıl, Kır, Kış, Lak, Lal, Lığ, Rab, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, Ar, Aş, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.