AĞIRŞAKLANMAK (TDK)

Ergenlik döneminde çıbanda veya memede ağırşak biçiminde bir tümsek oluşmak.

Ağırşaklanmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi I , dördüncü harfi R , beşinci harfi Ş , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi N , onbirinci harfi M , onikinci harfi A , onüçüncü harfi K . Başı A sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIRŞAK Nedir?


1 . Yün, iplik eğrilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça.
2 . Teker biçiminde yassı nesne, kurs (I): "Kandil ağırşağı. Emzik ağırşağı. Diz ağırşağı."- .

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇIBAN Nedir?

Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi.

DÖNEM Nedir?


1 . Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot: "Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre: "Meşrutiyet dönemi."- .
3 . Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
4 . eğitim bilimi Yarıyıl: "Kış dönemi sınavları."- .

ERGENLİK Nedir?


1 . Cinsel organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, büluğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem, yeni yetmelik, ergenlik çağı: "Amcası ona, çocukluk günlerinde de ergenliğinde de istemeden vermiştir."- T. Buğra.
2 . Çocukluk çağından yetişkinlik çağına geçen kimselerin yüzünde çıkan sivilceler.

MEME Nedir?


1 . Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, meme başı denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik.
2 . Bazı araçların meme başına benzeyen bölümü: "Tam topu şişirmiş, memesini bağlıyordu."- R. Ilgaz.
3 . Vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş küçük çıkıntı: "O, sağ elinin parmaklarını bükerek kulak memesinin altına koymuş, ağzı açıktı."- S. F. Abasıyanık.
4 . askerlik Ateşli silahların veya bazı patlayıcıların ateşlendiği çıkıntı: "Tüfek memesi."- .
5 . denizcilik Gemi çıpasında kolların birleştiği şişkin yer.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OLUŞMA Nedir?

Oluşmak işi, teşekkül.

OLUŞMAK Nedir?

Belli bir varlık kazanmak, ortaya çıkmak, meydana gelmek, teşekkül etmek, tekevvün etmek: "Gün batımına yakın İskenderun körfezini sis basıyor, sisten dağlar oluşuyor."- R. H. Karay.

TÜMSEK Nedir?


1 . Küçük tepe, tüm (II), tümbek: "Sazlarla, kamışlarla örtülü bir tümseği atladım. Kıyıdayım."- O. V. Kanık.
2 . Çıkıntılı yer, kabarıklık, şişkinlik: "Bu uzun hayalden birdenbire önümde bir tümsek beni uyandırdı."- H. E. Adıvar.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A A I K K L M N R Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Ağırşaklanmak,

12 Harfli Kelimeler

Ağırşaklanma, Kaşağılanmak,

11 Harfli Kelimeler

Aşağılanmak, Karşılanmak, Kaşağılamak, Kaşağılanma, Kaşarlanmak,

10 Harfli Kelimeler

Ağırlanmak, Ağırlaşmak, Anıklaşmak, Araklanmak, Arıklaşmak, Arkalanmak, Arşınlamak, Aşağılamak, Aşağılanma, Iraklaşmak, Karalanmak, Karılaşmak, Karınlamak, Karışlamak, Karşılamak, Karşılanma, Kaşağılama, Kaşarlanma, Kaşıklanma, Nakışlamak,

9 Harfli Kelimeler

Ağalanmak, Ağılanmak, Ağılaşmak, Ağırlamak, Ağırlanma, Ağırlaşma, Akkaraman, Akşamları, Anıklamak, Anıklaşma, Anılaşmak, Araklamak, Araklanma, Aralanmak, Aranılmak, Arıklamak, Arıklaşma, Arılanmak, Arılaşmak, Arkalamak, Arkalanma, Arşınlama, Aşağılama, Aşılanmak, Iraklaşma, Kakalanma, Karalamak, Karalanma, Karamanlı, Karıklama, Karılaşma, Karınlama, Karışlama, Karlanmak, Karşılama, Kaşıklama, Kınalamak, Kırklanma, Kırlaşmak, Nakışlama,

8 Harfli Kelimeler

Ağalanma, Ağılamak, Ağılanma, Ağılaşma, Ağırlama, Ağlanmak, Ağlaşmak, Aklanmak, Aklaşmak, Akranlık, Akşamlık, Anıklama, Anılaşma, Ankaralı, Anlaşmak, Araklama, Aralamak, Aralanma, Aranılma, Arıklama, Arılamak, Arılanma, Arılaşma, Arkalama, Arlanmak, Aşılamak, Aşılanma, Iralamak, Kağanlık, Kağşamak, Kakalama, Kalınmak, Kalkınma, Kalkışma, Kanamalı, Kanırmak, Kanlamak, Karalama, Karanlık, Karılmak,

7 Harfli Kelimeler

Ağarmak, Ağılama, Ağınmak, Ağırşak, Ağlamak, Ağlanma, Ağlaşma, Ağnamak, Ağrımak, Akışkan, Akışmak, Akkışla, Aklamak, Aklanma, Aklaşma, Alamana, Alarmak, Alınmak, Alışkan, Alışmak, Alkarna, Almanak, Almaşık, Anılmak, Anırmak, Anlamak, Anlaşık, Anlaşma, Anmalık, Aralama, Aranmak, Arılama, Arınmak, Arkalık, Arlanma, Armağan, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Ağarık, Ağarma, Ağınma, Ağlama, Ağnama, Ağrıma, Akışma, Aklama, Alarma, Alaşım, Alınma, Alışma, Amalık, Analık, Anamal, Anılma, Anırma, Ankara, Anlama, Araklı, Aralık, Aramak, Aranma, Arınma, Arkalı, Armalı, Aşılma, Aşınma, Aşırma, Iklama, Iramak, Kağşak, Kakıma, Kalkan, Kalkış, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kamara,

5 Harfli Kelimeler

Ağlak, Ağmak, Ağnam, Akala, Aklan, Aklık, Akmak, Akman, Akran, Akşam, Akşın, Alaka, Alarm, Alkan, Alkım, Alkış, Almak, Alman, Almaş, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Araka, Arama, Arşın, Aşağı, Aşama, Aşkın, Aşlık, Aşmak, Irama, Irmak, Kağan, Kağnı, Kakım, Kakış, Kakma, Kalak,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağım, Ağın, Ağır, Ağış, Ağlı, Ağma, Ağrı, Akak, Akar, Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Alış, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Aşar, Aşık, Aşım, Aşma, Irak,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kan, Kar, Kaş, Kığ, Kıl, Kın, Kır, Kış, Lak, Lam, Lan, Lığ, Mal, Maş, Nal, Nam, Nar, Ram, Şak, Şal, Şan,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, An, Ar, Aş, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.