AĞILLANMAK (TDK)


1 . Toplanıp bir arada durmak.
2 . Çevresinde ağıl denen hale oluşmak, halelenmek.

Ağıllanmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi I , dördüncü harfi L , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIL Nedir?


1 . Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer: "Bir keçi kokusu sarmış ağıllarda çobanlarla arkadaş oldum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bazı yıldızların, özellikle ayın çevresinde görülen geniş ve aydınlık teker, ayla, hale.
3 . sinema, TV (***) Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker.

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

DURMA Nedir?


1 . Durmak işi.
2 . Eğleşme, eğlenme, tevakkuf.

DURMAK Nedir?


1 - Devimsiz kalmak, yürümez olmak.
2 - İşlemez olmak, çalışmamak.
3 - Bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, ºtevakkuf etmek.
4 - Dinmek, kesilmek.
5 - Varlığını sürdürmek.
6 - Var olmak.
7 - Beklemek, dikilmek.
8 - Yaşamak.
9 - Birisinin malı olarak bulunmak ya da o malla ilişkisi olmak.
10 - Kalmak. 1
1 - Hareketsiz, eylemsiz durumda olmak. 1
2 - Bir yerde olmak ya da bulunmak. 1
3 - Belli bir durumda, bir görevde bulunmak. 1
4 - (Olumsuz biçimiyle) Ara vermeden, sürekli olarak. 1
5 - Bir konuyla çok ilgilenmek, üstüne düşmek. 1
6 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) eki almış eylemsilerle ya da çekimli bir eylemle süreklilik bildiren birleşik eylemler oluşturur.

HALE Nedir?


1 . Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla: "Üstünde gençliğin, masumiyetin, saadetin verdiği bir hale vardı."- H. C. Yalçın.
2 . Hristiyanlıkta aziz sayılanların resimlerinde başları çevresinde çizilen daire.

HALEL Nedir?

Bozma, bozukluk.

HALELENMEK Nedir?

Ayın çevresinde ışık halkası oluşmak, ağıllanmak.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OLUŞMA Nedir?

Oluşmak işi, teşekkül.

OLUŞMAK Nedir?

Belli bir varlık kazanmak, ortaya çıkmak, meydana gelmek, teşekkül etmek, tekevvün etmek: "Gün batımına yakın İskenderun körfezini sis basıyor, sisten dağlar oluşuyor."- R. H. Karay.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

A A A I K L L M N Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ağıllanmak,

9 Harfli Kelimeler

Ağılanmak, Ağıllanma, Ağlamaklı, Akıllanma, Lığlanmak,

8 Harfli Kelimeler

Ağılamak, Ağılanma, Ağlamalı, Ağlanmak, Allanmak, Anıklama, Kanamalı, Kıllanma, Kınalama, Lığlamak, Lığlanma, Nallamak,

7 Harfli Kelimeler

Ağılama, Ağınmak, Ağlamak, Ağlanma, Ağnamak, Aklanma, Alakalı, Alınmak, Allamak, Allanma, Almanak, Anılmak, Anlaklı, Anlamak, Anlamlı, Anmalık, Kalınma, Kalmalı, Kanlama, Kınlama, Laklama, Lığlama, Nallama,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Ağınma, Ağlama, Ağnama, Aklama, Alınma, Allama, Amalık, Analık, Anamal, Anılma, Anlama, Iklama, Kamalı, Kanama, Kınama, Laakal, Manalı,

5 Harfli Kelimeler

Ağlak, Ağmak, Ağnam, Akala, Aklan, Akman, Alaka, Alkan, Alkım, Allık, Almak, Alman, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Kağan, Kağnı, Kalan, Kalım, Kalın, Kalma, Kaman, Kanal, Kanlı, Kanma, Kılma, Lağım, Malak, Namlı,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağım, Ağın, Ağlı, Ağma, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Allı, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Kala, Kama, Kana, Kanı, Kına, Klan, Laka, Lala, Lama, Mala, Mana,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Kal, Kam, Kan, Kığ, Kıl, Kın, Lak, Lal, Lam, Lan, Lığ, Mal, Nal, Nam,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, An, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.