AĞILAMAK (TDK)


1 . Zehirlemek.
2 . Bir şeye zehir katmak.

Ağılamak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ğ , üçüncü harfi I , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAK Nedir?


1 . Bir şeyin içine, üstüne veya yanına, niteliğini değiştirmek veya niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak: "Sirkeye su katmak."- .
2 . Bir araya getirmek: "Fadime, bu yavru bolluğu arasında kuzuları çocuklara ve çocukları kuzulara katarak en olgun bir saadet içinde yaşamış."- H. E. Adıvar.
3 . Birlikte göndermek: "Kafileye muhafız katmak."- .
4 . halk ağzında Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak.

KATMAK Nedir?


1 - Bir şeyin içine, üstüne ya da yanına, niteliğini değiştirmek ya da niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak, °ilave etmek.
2 - Birlikte göndermek.
3 - Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak.

ZEHİR Nedir?

Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, °sem.

ZEHİRLEME Nedir?

Zehirlemek işi, ağılama.

ZEHİRLEMEK Nedir?


1 . Öldürmek amacıyla yedirme, içirme vb. yollarla zehir vermek, ağılamak.
2 . mecaz Birine zararlı düşünceler, zararlı duygular aşılamak: "Derdini size aktarıp arınmış, sizi zehirleyip bırakmıştır."- H. Taner.

A A A I K L M Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ağılamak,

7 Harfli Kelimeler

Ağılama, Ağlamak,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Ağlama, Aklama, Amalık, Iklama, Kamalı,

5 Harfli Kelimeler

Ağlak, Ağmak, Akala, Alaka, Alkım, Almak, Kalım, Kalma, Kılma, Lağım, Malak,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağım, Ağlı, Ağma, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alma, Amal, Kala, Kama, Laka, Lama, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Ama, Kal, Kam, Kığ, Kıl, Lak, Lam, Lığ, Mal,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.