AÇMAZLIK (TDK)


1 . Açmaz olma durumu.
2 . mecaz Ağzı sıkı olma durumu, ketumiyet.

Açmazlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMAZ Nedir?


1 . Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu.
2 . Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz.
3 . mecaz İçinden zor çıkılır durum.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KETUM Nedir?

Ağzı sıkı: "Ne kadar da ketumdur, katlandığı acıları sergilemeyi hiç sevmez."- A. İlhan.

KETUMİYET Nedir?

Ketum olma durumu, açmazlık, ketumluk.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

A A I K L M Z Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Açmazlık,

7 Harfli Kelimeler

Açılmak, Açmalık, Çakılma, Kaçılma, Kazılma,

6 Harfli Kelimeler

Açılma, Alaçık, Alıkça, Amaçlı, Amalık, Çalmak, Çamlık, Çıkmaz, Iklama, Kamalı, Kazalı, Kazıma, Kazmaç, Zamklı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Açmak, Açmaz, Akçıl, Akmaz, Alçak, Alkım, Almaç, Almak, Azlık, Azmak, Çakal, Çakıl, Çakım, Çakma, Çalak, Çalık, Çalım, Çalkı, Çalma, Çıkma, Kaçlı, Kaçma, Kalça, Kalıç, Kalım, Kalma, Kamçı, Kazıl, Kazım, Kazma, Kılma, Kızma, Laçka, Lakçı, Lazım, Maçka, Malak, Malaz, Mazak,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açkı, Açma, Akaç, Akça, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alaz, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alma, Amaç, Amal, Azık, Azma, Çakı, Çalı, Çıma, Kaça, Kaçı, Kala, Kama, Kaza, Kazı, Laka, Lama, Laza, Maça, Mala, Malç, Mazı, Zamk,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Ama, Aza, Azı, Çak, Çal, Çam, Kaç, Kal, Kam, Kaz, Kıç, Kıl, Kız, Lak, Lam, Laz, Maç, Mal, Zaç, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.