AÇKICI (TDK)


1 . Açkı yapan kimse, perdahçı.
2 . Anahtarcı.

Açkıcı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi C , altıncı harfi I . Başı A sonu I olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇKI Nedir?


1 . Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah.
2 . Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç.
3 . Anahtar ve her türlü açma aracı.

ANAHTAR Nedir?


1 . Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı.
2 . Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, kurgu.
3 . Şifre yazmak ve çözmek için kararlaştırılmış olan yol.
4 . Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç.
5 . Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak: "Sardalya kutusunu açmaya yarayan anahtarı çarçabuk temin ederdi."- .
6 . mecaz Vesile, araç, vasıta: "Biliyordu ki sabır, cennetin anahtarıdır."- P. Safa.
7 . sıfat, mecaz Herhangi bir olayda belirleyici olan: "Anahtar parti."- .
8 . fizik İstenilen yere veya aygıta, isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlamak için kullanılan düzen, çevirici, çevirgeç, şalter, komütatör.
9 . müzik Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için portenin başına konulan işaret: "Sol, do ve fa olmak üzere üç anahtar vardır."- .

ANAHTARCI Nedir?


1 . Anahtar yapan, satan veya onaran kimse.
2 . Kilitli kapıları açan kimse, çilingir.
3 . argo Kapı, kasa vb. yerlere anahtar uydurarak hırsızlık yapan kimse.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

PERDAH Nedir?


1 . Parlatma, parlaklık verme.
2 . Sakal tıraşından sonra kıl çıkış yönünün tersine yapılan ikinci tıraş.

PERDAHÇI Nedir?


1 . Bazı parlatıcı maddelerle cila yapan kimse.
2 . argo Birini asılsız sözlerle kandırmaya çalışan kimse.

A C I I K Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Açkıcı, Çakıcı,

5 Harfli Kelimeler

Açıcı, Akıcı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Çakı, Çıkı, Kaçı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Açı, Akı, Cık, Çak, Kaç, Kıç,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.