AÇISAL (TDK)

Açı ile ilgili, zaviyevi: "Açısal hız."- .

Açısal kelimesi baş harfi A son harfi L olan bir kelime. Başında A sonunda L olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi I , dördüncü harfi S , beşinci harfi A , altıncı harfi L . Başı A sonu L olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

ZAVİYE Nedir?


1 . Köşe: "Dipteki zaviyeden içeriye doğru veranda şeklinde bir girinti yapıp salonun cumba köşesine dayanır."- H. F. Ozansoy.
2 . din b. (***) Küçük tekke.
3 . mecaz Anlayış, görüş, bakış açısı: "Herkes etrafındakilere hususi bir zaviyeden, sırf kendi görüşüyle bakıyor."- H. C. Yalçın.
4 . matematik Açı.

A A I L S Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Açısal,

5 Harfli Kelimeler

Saçlı, Salça,

4 Harfli Kelimeler

Alçı, Alıç, Asal, Asıl, Asla, Çalı, Saçı, Sala, Salı, Sıla,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ala, Asa, Ası, Çal, Saç, Sal,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Al, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.