AÇIMLAYICILIK (TDK)

Açımlayıcı olma durumu.

Açımlayıcılık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi I , dördüncü harfi M , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Y , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı A sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIMLAYICI Nedir?

Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatan (kimse).

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

A A C I I I I K L L M Y Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Açımlayıcılık,

10 Harfli Kelimeler

Açıklayıcı, Açımlayıcı,

9 Harfli Kelimeler

Açmacılık, Alaycılık, Alçıcılık, Amaçlılık, Çımacılık, Kılıçlama, Lamacılık, Yamacılık,

8 Harfli Kelimeler

Acıkılma, Acılılık, Açıcılık, Akıllıca, Alıcılık, Ayıcılık, Çalımlık, Çaycılık, Çıkılama, Kıyılama, Malcılık, Yıllamak, Yıllıkçı,

7 Harfli Kelimeler

Açılmak, Açmalık, Alçacık, Amcalık, Ayılmak, Aylakçı, Aylıkçı, Aylıklı, Çakıllı, Çakılma, Çakmacı, Çalılık, Çalımcı, Çalımlı, Çalmacı, Çıkılma, Çıkmalı, Ilıkçıl, Kaçılma, Kalaycı, Kalaylı, Kalçalı, Kalımlı, Kalmalı, Kamçılı, Kılıçlı, Kıyılma, Kıyımlı, Kıymalı, Mayalık, Yakılma, Yakımcı, Yamalık, Yamçılı, Yıkamaç, Yıkılma, Yıkımcı, Yıkmacı, Yılkıcı, Yıllama,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acıkma, Acılık, Acımak, Acımık, Açılım, Açılma, Açkıcı, Açkılı, Açmacı, Akılcı, Akıllı, Akımcı, Alaçık, Alaycı, Alaylı, Alçıcı, Alçılı, Alıkça, Alımcı, Alımlı, Amaçlı, Amalık, Ayakçı, Ayaklı, Ayıkma, Ayılık, Ayılma, Cakalı, Camlık, Caymak, Çakıcı, Çakılı, Çalılı, Çalmak, Çamlık, Çaylak, Çaylık, Çımacı, Iklama,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Acıma, Açıcı, Açlık, Açmak, Akçıl, Akıcı, Alçak, Alıcı, Alkım, Allık, Almaç, Almak, Ayıcı, Aylak, Aylık, Aymak, Camlı, Cayma, Çakal, Çakıl, Çakım, Çakma, Çalak, Çalık, Çalım, Çalkı, Çalma, Çaycı, Çaylı, Çıkma, Ilıca, Ilıma, Kaçlı, Kaçma, Kalay, Kalcı, Kalça, Kalıç, Kalım,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açkı, Açma, Akaç, Akça, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alay, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Allı, Alma, Amaç, Amal, Amca, Ayak, Ayal, Ayça, Ayık, Ayla, Aylı, Ayma, Caka, Cılk, Çakı, Çalı, Çıkı, Çıma, Ilık, Ilım, Kaça, Kaçı, Kala, Kama, Kaya,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Açı, Aka, Akı, Ala, Ama, Aya, Ayı, Cam, Cık, Çak, Çal, Çam, Çay, Kaç, Kal, Kam, Kay, Kıç, Kıl, Lak, Lal, Lam, Maç, Mal, Yak, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.