AÇIKYÜREKLİLİK (TDK)

Açıkyürekli olma durumu, içtenlik, °samimiyet.

Açıkyüreklilik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi I , dördüncü harfi K , beşinci harfi Y , altıncı harfi Ü , yedinci harfi R , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı A sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKYÜREKLİ Nedir?

Düşündüğünü olduğu gibi söyleyen, içi temiz, gizli yönü olmayan (kimse), içten, içtenlikli, °samimi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İÇTEN Nedir?


1 . Samimi: "Bu beş şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır."- H. Taner.
2 . zarf Yürekten, candan, samimi davranarak: "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını."- T. Buğra.

İÇTENLİK Nedir?

İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet: "Heyecana varan bir içtenliğin titrettiği sesiyle alınan kararın hayırlı olması için dua ediyordu."- T. Buğra.

A E I K K K L L R Y Ç Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kraliçelik, Kürekçilik, Yüreklilik,

8 Harfli Kelimeler

Çekiklik, Erklilik, Kalkerli, Kireçlik, Ürkeklik,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Akrilik, Çelikli, Çilekli, Elçilik, Eriklik, Erillik, İlaçlık, Keçilik, Kekikli, Kılükal, Kiralık, Kireçli, Kraliçe, Krallık, Külliye, Kürekçi, Kürekli, Laiklik, Leylaki, Liralık, Yürekli,

6 Harfli Kelimeler

Akçeli, Akliye, Çarklı, Çarlık, Çayeli, Çaylık, Çileli, Eriyik, İçelli, İçerik, İlaçlı, İllaki, İyelik, Kaçlık, Kaklık, Kalker, Kalkık, Kareli, Karlık, Keklik, Kellik, Kiralı, Klikçi, Leylak, Üçerli, Üyelik, Yarlık, Yarlik, Yükler,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Alkil, Allık, Aylık, Ayrıç, Ayrık, Çaker, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çarık, Çayır, Çaylı, Çekik, Çekül, Çelik, Çıkak, Çıkar, Çıkra, Çırak, Çilek, Çilli, Ekili, Eküri, Ellik, Erika, Erkli, Erlik, Eylül, İçeri, İçlik, İçrek, İleri, İlkel, Kaçık, Kaçlı, Kakıç,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Aile, Akçe, Akıl, Akik, Akil, Aklı, Akli, Alçı, Alıç, Alık, Alil, Allı, Arık, Arlı, Ayık, Aylı, Ayrı, Çakı, Çalı, Çare, Çark, Çeki, Çeri, Çıra, Çile, Ekli, Elçi, Elik, Elli, Erik, Eril, Irak, Irki, İare, İçel, İçki, İçli, İçre,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Akü, Ali, Arı, Ari, Ark, Ayı, Çak, Çal, Çar, Çay, Çek, Çil, Çir, Çiy, Çük, Ekü, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, İka, İki, İla, İle, İlk, İri, İye, İyi, Kaç, Kak, Kal, Kar, Kay, Kek, Kel, Ker, Kıç,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, Ay, Çe, Ek, El, Er, Ey, İç, İl, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Üç, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.