AÇIKYÜREKLİ (TDK)

Düşündüğünü olduğu gibi söyleyen, içi temiz, gizli yönü olmayan (kimse), içten, içtenlikli, °samimi.

Açıkyürekli kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi I , dördüncü harfi K , beşinci harfi Y , altıncı harfi Ü , yedinci harfi R , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ . Başı A sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GİZLİ Nedir?


1 . Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı: "Gizli kapı. Gizli çekmece."- .
2 . Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur, nihan: "İki komutan arasında o gün gizli bir anlaşma yapıldığı söylentisi çıkmıştı."- H. Taner.
3 . Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen: "Gizli kuvvetler."- .
4 . zarf Saklı olarak, saklayarak: "Mektubu senden gizli posta kutusuna attım."- M. Yesari.

İÇTEN Nedir?


1 . Samimi: "Bu beş şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır."- H. Taner.
2 . zarf Yürekten, candan, samimi davranarak: "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını."- T. Buğra.

İÇTENLİK Nedir?

İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet: "Heyecana varan bir içtenliğin titrettiği sesiyle alınan kararın hayırlı olması için dua ediyordu."- T. Buğra.

İÇTENLİKLİ Nedir?

İçten, samimi.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

TEMİZ Nedir?


1 . Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak, hijyen, hijyenik: "İçki yerine soğuk su, temiz ayran... var."- F. R. Atay.
2 . Özenle yapılmış: "Temiz iş. Temiz dayak."- .
3 . Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan: "Temiz araba."- .
4 . Ahlakça lekesiz, necip, nezih: "Biraz fazla saf olmakla beraber çok temiz ve nazik bir çocuk..."- R. N. Güntekin.
5 . zarf Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde: "Temiz giyinmek."- .

A E I K K L R Y Ç Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kiralık, Kraliçe, Kürekçi, Kürekli, Yürekli,

6 Harfli Kelimeler

Akçeli, Akliye, Çarklı, Çarlık, Çayeli, Çaylık, Kaçlık, Kalker, Kareli, Karlık, Kiralı, Üçerli, Üyelik, Yarlık, Yarlik, Yükler,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Aylık, Ayrıç, Ayrık, Çaker, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çarık, Çayır, Çaylı, Çekik, Çekül, Çelik, Çıkak, Çıkar, Çıkra, Çırak, Çilek, Eküri, Erika, Erkli, Erlik, İçrek, Kaçık, Kaçlı, Kakıç, Kakül, Kalıç, Kalık, Karık, Karlı, Karye, Kayık, Kayır, Kelik, Kerki,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Aile, Akçe, Akıl, Akik, Akil, Aklı, Akli, Alçı, Alıç, Alık, Arık, Arlı, Ayık, Aylı, Ayrı, Çakı, Çalı, Çare, Çark, Çeki, Çeri, Çıra, Çile, Ekli, Elçi, Elik, Erik, Eril, Irak, Irki, İare, İçel, İçre, İlaç, İlçe, İlke, Kaçı, Kail,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Akü, Ali, Arı, Ari, Ark, Ayı, Çak, Çal, Çar, Çay, Çek, Çil, Çir, Çiy, Çük, Ekü, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, İka, İla, İle, İlk, İye, Kaç, Kak, Kal, Kar, Kay, Kek, Kel, Ker, Kıç, Kıl, Kır, Kik,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, Ay, Çe, Ek, El, Er, Ey, İç, İl, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Üç, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.