AÇIKTOHUMLULAR (TDK)

Tohumları kozalak pulları üzerinde açık olarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrıldığı iki büyük daldan biri.

Açıktohumlular kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi I , dördüncü harfi K , beşinci harfi T , altıncı harfi O , yedinci harfi H , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi L , onbirinci harfi U , onikinci harfi L , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi R . Başı A sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

ÇİÇEKLİ Nedir?

Çiçeği veya çiçek resimleri olan: "Gölgelerinde koyunlar otlayan çiçekli badem ağaçlarının altından geçtiler."- Ö. Seyfettin.

KOZALAK Nedir?


1 . Koza.
2 . bitki bilimi Kozalaklıların, genellikle dibi yuvarlak, tepesi koni biçiminde ve odunsu dokulu meyvesi: "Kozalaklar çıtırdıyor çamlarda..."- Z. Selimoğlu.
3 . halk ağzında Olmamış, kuru, ham meyve.
4 . eskimiş Bal mumu üzerine basılmış mührün bozulmaması için üzerine yapıştırılan fil dişinden kapakçık.

TOHUM Nedir?


1 . Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane.
2 . mecaz Soy sop, döl, nesil, sülale: "Tohumu kurudu."- .
3 . mecaz Ortaya bir sonuç çıkaran, bir sonucun oluşmasına sebep olan şey: "Ruhuna ve hafızasına serpilen bu tohumlar onda zamanla çiçeklerini açar ve meyvelerini verir."- A. Ş. Hisar.
4 . Spermatozoit.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

A A H I K L L M O R T U U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çukurlatma,

9 Harfli Kelimeler

Çurlatmak, Hırlatmak, Hortlamak, Kotarılma, Kurutmalı, Kutlulama, Muhtaçlık, Muhtarlık, Oturmalık, Oturulmak,

8 Harfli Kelimeler

Açtırmak, Çaktırma, Çamurluk, Çatallık, Çatılmak, Çıkartma, Çıtlamak, Çullamak, Çurlatma, Haçlılar, Hamallık, Hırlamak, Hırlatma, Horlamak, Hortlama, Hortumlu, Hurmalık, Kaçırtma, Kahrolma, Kartallı, Kırtlama, Klorlama, Kurtulma, Kurulama, Kurutmaç, Kutulama, Mahlukat, Mahrukat, Maltalık, Matrakçı, Mutlakçı, Okutulma, Otçullar, Oturaklı, Oturulma, Rahatlık, Tohumluk, Turlamak, Uçuklama, Uçurtmak,

7 Harfli Kelimeler

Açılmak, Açmalık, Açtırma, Ahlakçı, Ahlaklı, Akortçu, Akortlu, Aktarım, Alçaltı, Arıtmak, Arkalıç, Armutlu, Aromalı, Atılmak, Çakılma, Çamoluk, Çamurlu, Çatallı, Çatılma, Çıkarma, Çırakma, Çıtlama, Çokları, Çorumlu, Çullama, Halalık, Halkalı, Haraçlı, Harçlık, Hırlama, Homurtu, Horlama, Hortlak, Horultu, Ihlamak, Ihlamur, Kaçılma, Kaçırma, Kalçalı, Kalmalı,

6 Harfli Kelimeler

Açılma, Aharlı, Akıtma, Alaçık, Alıkça, Altlık, Amaçlı, Amalık, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Atalık, Atılma, Atomal, Çalkar, Çalmak, Çamlık, Çamuka, Çarkıt, Çarklı, Çarlık, Çarmıh, Çatlak, Çatmak, Çuhalı, Çulluk, Çultar, Halkçı, Hallaç, Hamlaç, Hamlık, Harçlı, Harlak, Hartuç, Hatalı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Açlık, Açmak, Ahkam, Ahlak, Ahlat, Ahmak, Akçıl, Akort, Aktar, Alarm, Alçak, Alkım, Alkol, Allah, Allık, Almaç, Almak, Altık, Altlı, Arkaç, Arkıt, Armut, Aroma, Artçı, Artık, Artım, Artma, Atmak, Atmık, Çakal, Çakar, Çakıl, Çakım, Çakır, Çakma, Çakra, Çalak, Çalar, Çalık,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Açık, Açım, Açıt, Açkı, Açma, Ahar, Ahçı, Ahır, Akaç, Akar, Akça, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Akor, Akur, Akut, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Allı, Alma, Altı, Alto, Amaç, Amal, Amor, Amut, Aort, Araç, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Artı, Atak,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aha, Ahu, Aka, Akı, Ala, Alo, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Aut, Çak, Çal, Çam, Çar, Çat, Çıt, Çok, Çor, Çul, Haç, Hak, Hal, Ham, Har, Hat, Hık, Hır, Hol, Hor, Ira, Irk, Kaç, Kah, Kal, Kam,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ah, Ak, Al, Am, Ar, At, Ha, Hu, Ih, La, Oh, Ok, Ol, Om, Ot, Ra, Ta, Tu, Uç, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.