AÇIKSÖZLÜLÜK (TDK)

Açıksözlü olma durumu.

Açıksözlülük kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi I , dördüncü harfi K , beşinci harfi S , altıncı harfi Ö , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi L , onbirinci harfi Ü , onikinci harfi K . Başı A sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKSÖZLÜ Nedir?

Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

A I K K L L S Z Ç Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Öksüzlük, Sözlükçü,

7 Harfli Kelimeler

Kaküllü, Kılükal, Öküzlük, Ölçülük, Ölçüsüz, Sökükçü,

6 Harfli Kelimeler

Çöllük, Kaçlık, Kıskaç, Köksüz, Küllük, Küslük, Lazlık, Ölçülü, Ölülük, Saklık, Sazlık, Sözlük,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Allık, Asklı, Aslık, Azlık, Çakıl, Çalık, Çalkı, Çıkak, Çökük, Çözük, Islak, Kaçık, Kaçlı, Kakıç, Kakül, Kalıç, Kalık, Kasık, Kaslı, Kazık, Kazıl, Kıska, Kızak, Kökçü, Köklü, Köksü, Kölük, Kösçü, Küçük, Küllü, Küskü, Lakçı, Öksüz, Özlük, Saçık, Saçlı, Sakız,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Allı, Asık, Asıl, Askı, Azık, Çakı, Çalı, Iska, Kaçı, Kask, Kazı, Kısa, Klas, Klüz, Küsü, Lüks, Öçlü, Öküz, Ölçü, Ölük, Özlü, Saçı, Salı, Sıla, Üçlü, Üçüz, Ülkü,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Aks, Akü, Ası, Ask, Azı, Çak, Çal, Çöl, Çöz, Çük, Kaç, Kak, Kal, Kas, Kaz, Kıç, Kıl, Kız, Kök, Kös, Köz, Kül, Küs, Lak, Lal, Laz, Lök, Lös, Lük, Ölü, Saç, Sak, Sal, Saz, Sık, Söz, Zaç, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, As, Az, La, Öç, Öz, Üç, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.