AÇIKOTURUM (TDK)

Çeşitli sorunların dinleyiciler, izleyiciler önünde tartışıldığı toplantı.

Açıkoturum kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi I , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi T , yedinci harfi U , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi M . Başı A sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

DİNLEYİCİ Nedir?


1 . Söylenen veya çalınan bir şeyi dinleyen kimse: "Belki hürmetlerini göstermek isteyen dinleyiciler ayağa kalkmak isteyeceklerdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Kayıtlı olmadığı hâlde derslere dışarıdan devam eden kimse.

İZLEYİCİ Nedir?

İzleme işini yapan kimse: "Sürekli bir televizyon izleyicisidir."- H. Taner.

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

SORUN Nedir?


1 . Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.
2 . mecaz Sıkıntı veren durum, dert.

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TARTI Nedir?


1 . Ağırlık: "Bunun tartısı belli değil."- .
2 . Tartma aleti, çeki.
3 . mecaz Oran, ölçü, karar.
4 . denizcilik Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip.

TARTIŞ Nedir?

Tartma işi.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPLANTI Nedir?


1 . Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima: "Komisyon toplantısı bitsin de görürsünüz."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşim.
3 . Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin tümü.
4 . Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma: "Gür kaşları başlangıçlarında kıvrık toplantılar yaparak incele incele uçlarında büsbütün sivrilirdi."- H. Z. Uşaklıgil.

A I K M O R T U U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kurutmaç, Uçurtmak,

7 Harfli Kelimeler

Akortçu, Kurutaç, Kurutma, Ortakçı, Oturmak, Uçurmak, Uçurtma,

6 Harfli Kelimeler

Çarkıt, Komuta, Koruma, Kuruma, Oktrua, Okutma, Orakçı, Oturak, Oturma, Oturum, Tomruk, Uçurma,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Arkıt, Armut, Artçı, Artık, Artım, Atmık, Çakım, Çakır, Çamur, Çarık, Çatık, Çatkı, Çıkar, Çıkma, Çıkra, Çırak, Çıtak, Çomak, Çomar, Çorak, Çorum, Çotra, Çotuk, Çukur, Çumra, Irmak, Kamçı, Katım, Katır, Kıraç, Kırat, Kırma, Koçma, Komar, Komut, Kotra, Kumar, Kumru, Kumuç,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açıt, Açkı, Akım, Akor, Akur, Akut, Amor, Amut, Aort, Arık, Artı, Atçı, Atık, Atım, Atkı, Atom, Çakı, Çark, Çatı, Çıma, Çıra, Çıta, Çuka, Irak, Kaçı, Kamu, Karı, Karo, Kart, Katı, Kırç, Kıta, Koçu, Koma, Kora, Kort, Koru, Kota,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Arı, Ark, Art, Aut, Çak, Çam, Çar, Çat, Çıt, Çok, Çor, Ira, Irk, Kaç, Kam, Kar, Kat, Kıç, Kır, Kıt, Koç, Kom, Kor, Kot, Kum, Kur, Kut, Maç, Mat, Mor, Mut, Oma, Ora, Ram, Rom, Rot, Rum, Taç,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, Ar, At, Ok, Om, Ot, Ra, Ta, Tu, Uç, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.