AÇIKLAYICILIK (TDK)

Açıklayıcı olma durumu.

Açıklayıcılık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi I , dördüncü harfi K , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Y , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı A sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKLAYICI Nedir?


1 . Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan.
2 . dil bilgisi Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk, yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

A A C I I I I K K L L Y Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Açıklayıcılık,

10 Harfli Kelimeler

Açıklayıcı, Aylakçılık, Aylıkçılık, Kalaycılık,

9 Harfli Kelimeler

Acıklılık, Açıklıkla, Açkıcılık, Akılcılık, Alaycılık, Alçıcılık, Ayakçılık, Ayaklılık, Çaylaklık, Kalıcılık, Kıyıcılık, Lakacılık, Yakalıklı, Yakıcılık, Yıkıcılık,

8 Harfli Kelimeler

Acılılık, Açıcılık, Akçıllık, Akıcılık, Akıllıca, Alçaklık, Alıcılık, Ayıcılık, Aylaklık, Çakıllık, Çaycılık, Kalçalık, Kılçıklı, Laçkalık, Lakçılık, Yılkılık, Yıllıkçı,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Alçacık, Alıklık, Ayaklık, Ayıklık, Aylakçı, Aylıkçı, Aylıklı, Cılklık, Çakıllı, Çalılık, Çıkacak, Ilıkçıl, Ilıklık, Kalaycı, Kalaylı, Kalçalı, Kayakçı, Kayalık, Kayıkçı, Kılıçlı, Kılıklı, Kıyakçı, Kıyılık, Yakalık, Yılkıcı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Açkıcı, Açkılı, Akılcı, Akıllı, Alaçık, Alaycı, Alaylı, Alçıcı, Alçılı, Alıkça, Ayakçı, Ayaklı, Ayılık, Cakalı, Çakıcı, Çakılı, Çalılı, Çalkak, Çaylak, Çaylık, Ilıcak, Ilıkça, Kaçlık, Kalıcı, Kılcal, Kılçık, Kıyacı, Kıyıcı, Lakacı, Laklak, Yakalı, Yakıcı, Yıkıcı, Yıllık,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Açıcı, Açlık, Akçıl, Akıcı, Aklık, Alçak, Alıcı, Allık, Ayıcı, Aylak, Aylık, Çakal, Çakıl, Çalak, Çalık, Çalkı, Çaycı, Çaylı, Çıkak, Çıkık, Ilıca, Kaçak, Kaçık, Kaçlı, Kakaç, Kakıç, Kalak, Kalay, Kalcı, Kalça, Kalıç, Kalık, Kalya, Kayaç, Kayak, Kayık, Kılıç, Kılık, Kıllı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akaç, Akak, Akça, Akıl, Aklı, Alay, Alçı, Alıç, Alık, Allı, Ayak, Ayal, Ayça, Ayık, Ayla, Aylı, Caka, Cılk, Çakı, Çalı, Çıkı, Ilık, Kaça, Kaçı, Kaka, Kala, Kaya, Kayı, Kıya, Kıyı, Laka, Lala, Yaka, Yakı, Yalı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Açı, Aka, Akı, Ala, Aya, Ayı, Cık, Çak, Çal, Çay, Kaç, Kak, Kal, Kay, Kıç, Kıl, Lak, Lal, Yak, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.