AÇIKLIKÖLÇER (TDK)

Bir mikroskobun açıklığını ölçmeye yarayan alet.

Açıklıkölçer kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi I , dördüncü harfi K , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ç , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı A sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A E I I K K L L R Ç Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Açıklıkölçer,

9 Harfli Kelimeler

Çarkçılık,

8 Harfli Kelimeler

Açıölçer, Akçıllık, Çakıllık, Çarıklık, Çıkralık, Çıraklık, Kıraçlık, Lakçılık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Alıklık, Alırlık, Arıklık, Arlılık, Çakıllı, Çalılık, Çarıkçı, Çarıklı, Çıralık, Iraklık, Karılık, Krallık,

6 Harfli Kelimeler

Açıkçı, Açkılı, Akıllı, Alçılı, Arıkçı, Arılık, Çakılı, Çalılı, Çarkçı, Çarklı, Çarlık, Çıkrık, Çıralı, Çırçıl, Ilıkça, Iraklı, Kaçlık, Kalker, Karılı, Karlık, Kılçık, Kırçıl, Kırklı, Kırlık, Kölçer,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Allık, Çaker, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çarık, Çıkak, Çıkar, Çıkık, Çıkra, Çırak, Çökek, Çökel, Çörek, Irkçı, Kaçık, Kaçlı, Kakıç, Kalıç, Kalık, Karık, Karlı, Kılıç, Kılık, Kılır, Kıllı, Kıraç, Kırık, Kırkı, Köçek, Lakçı, Lıkır, Ölçek, Ölçer,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akçe, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Allı, Arık, Arlı, Çakı, Çalı, Çare, Çark, Çıkı, Çıra, Ilık, Irak, Kaçı, Kale, Kare, Karı, Keka, Kırç, Kırk, Köle, Köre, Kral, Lake, Lale, Ökçe, Örek, Rakı, Röle,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Arı, Ark, Çak, Çal, Çar, Çeç, Çek, Çöl, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kal, Kar, Kek, Kel, Ker, Kıç, Kıl, Kır, Kök, Kör, Lak, Lal, Lök, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, Çe, Ek, El, Er, Ke, La, Le, Öç, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.