AÇIKGÖZLÜLÜK (TDK)


1 . Açıkgöz olanın durumu.
2 . Açıkgöze yakışacak davranış.

Açıkgözlülük kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi I , dördüncü harfi K , beşinci harfi G , altıncı harfi Ö , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi L , onbirinci harfi Ü , onikinci harfi K . Başı A sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKGÖZ Nedir?

Uyanık davranarak çıkar sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen, cingöz, uyanık, kurnaz (kimse): "O aralık açıkgözün biri de ayağımdan çıkan potini almış, savuşmuş."- M. Ş. Esendal.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

A G I K K L L Z Ç Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Açıkgözlülük,

10 Harfli Kelimeler

Açgözlülük, Açıkgözlük,

8 Harfli Kelimeler

Gözlükçü, Gözlüklü, Özgüllük,

7 Harfli Kelimeler

Açgözlü, Açıkgöz, Kaküllü, Kılükal, Öküzlük, Ölçülük, Özgülük,

6 Harfli Kelimeler

Çöllük, Gökçül, Göllük, Gözlük, Güçlük, Güllaç, Güllük, Güzlük, Kaçlık, Kazgıç, Küllük, Lazlık, Ölçülü, Ölülük,

5 Harfli Kelimeler

Açgöz, Açlık, Akçıl, Aklık, Allık, Azlık, Çakıl, Çalgı, Çalık, Çalkı, Çıkak, Çökük, Çözgü, Çözük, Gazlı, Göçük, Gölük, Gözlü, Güçlü, Güllü, Gülük, Ilgaz, Kaçık, Kaçlı, Kakıç, Kakül, Kalıç, Kalık, Kazık, Kazıl, Kızak, Kökçü, Köklü, Kölük, Küçük, Küllü, Lakçı, Özgül, Özlük, Üçgül,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Aklı, Alçı, Algı, Alıç, Alık, Allı, Azık, Çakı, Çalı, Göçü, Kaçı, Kazı, Klüz, Öçlü, Öküz, Ölçü, Ölük, Özgü, Özlü, Üçlü, Üçüz, Ülkü, Üzgü,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Akü, Alg, Azı, Çak, Çal, Çöl, Çöz, Çük, Gak, Gaz, Gık, Göç, Gök, Göl, Göz, Güç, Gül, Güz, Kaç, Kak, Kal, Kaz, Kıç, Kıl, Kız, Kök, Köz, Kül, Lak, Lal, Laz, Lök, Lük, Ölü, Zaç, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Az, La, Öç, Öz, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.