AÇIKAĞIZLILIK (TDK)

Aptallık, bönlük.

Açıkağızlılık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi I , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi Ğ , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı A sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

APTAL Nedir?


1 . Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . ünlem, teklifsiz konuşmada Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü: "Aptal! Senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra.

APTALLIK Nedir?


1 . Aptal olma durumu.
2 . Aptalca iş: "Bu hikâye akılalmaz bir aptallıktan başka bir şey değildi."- T. Buğra.

BÖNLÜK Nedir?

Bön olma durumu, budalalık, aptallık, sersemlik, saflık.

A A I I I I K K L L Z Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Ağızlıkçılık,

9 Harfli Kelimeler

Açıklıkla, Ağaçlıklı, Ağızlıkçı, Kızılağaç,

8 Harfli Kelimeler

Açıkağız, Akçıllık, Alçaklık, Çakıllık, Kalçalık, Kılağılı, Kılçıklı, Kızıllık, Laçkalık, Lakçılık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Ağaçlık, Ağızlık, Alıklık, Azıklık, Çakıllı, Çalılık, Çalkağı, Ilıkçıl, Ilıklık, Kalçalı, Kazıkçı, Kazıklı, Kılıçlı, Kılıklı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Ağaçlı, Ağalık, Ağızlı, Akıllı, Alaçık, Alçılı, Alıkça, Azıklı, Çakılı, Çalılı, Çalkak, Çığlık, Ilıkça, Kaçlık, Kazağı, Kazalı, Kılağı, Kılçık, Kızlık, Laklak, Lazlık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Ağılı, Ağlak, Akçıl, Aklık, Alçak, Allık, Azılı, Azlık, Çağla, Çakal, Çakıl, Çalak, Çalık, Çalkı, Çıkak, Çıkık, Kaçak, Kaçık, Kaçlı, Kakaç, Kakıç, Kalak, Kalça, Kalıç, Kalık, Kazak, Kazık, Kazıl, Kılıç, Kılık, Kıllı, Kızak, Kızık, Kızıl, Laçka, Lakçı, Lığlı, Zağlı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Ağaç, Ağıl, Ağız, Ağlı, Akaç, Akak, Akça, Akıl, Aklı, Alaz, Alçı, Alıç, Alık, Allı, Azık, Çağa, Çakı, Çalı, Çığa, Çıkı, Iğıl, Ilık, Kaça, Kaçı, Kaka, Kala, Kaza, Kazı, Kığı, Laka, Lala, Laza,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Aza, Azı, Çağ, Çak, Çal, Çığ, Kaç, Kak, Kal, Kaz, Kıç, Kığ, Kıl, Kız, Lak, Lal, Laz, Lığ, Zaç, Zağ,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Ak, Al, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.