AÇIKÖĞRETİM (TDK)

Kitle iletişim araçlarıyla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayan sistem.

Açıköğretim kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi I , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ö , altıncı harfi Ğ , yedinci harfi R , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi M . Başı A sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMAÇ Nedir?


1 . Ulaşmak istenilen sonuç, maksat: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.
2 . Gaye: "Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır."- Anayasa.
3 . Hedef: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

EĞİTİM Nedir?


1 . Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi: "Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir."- H. Taner.
2 . Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye: "Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir."- H. Taner.
3 . eğitim bilimi Eğitim bilimi.

EŞİT Nedir?


1 - Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki ya da daha çok şeyler), °müsavi.
2 - Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan.

FIRSAT Nedir?

Uygun zaman, uygun durum ya da koşul, °vesile.

İLETİŞİM Nedir?


1 . Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.
2 . teknik Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon: "Basın mensupları bağlı oldukları yayın kuruluşları ile iletişim hâlindeydiler."- N. Eray.

KİTLE Nedir?


1 . İnsan topluluğu: "Kendimi bu acı ve acıklı kitlenin bir parçası gibi hissediyordum."- H. E. Adıvar.
2 . Kütle.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SİSTEM Nedir?


1 . Düzen.
2 . Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni: "Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir."- H. E. Adıvar.
3 . Yol, yöntem: "Eski bir sistem."- .
4 . Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat: "Fren sistemi."- .
5 . Model, tip: "... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar."- Y. Z. Ortaç.
6 . felsefe Dizge.

A E I K M R T Ç Ö Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Marketçi,

7 Harfli Kelimeler

Çökerti, Maketçi, Öğretim,

6 Harfli Kelimeler

Aktöre, Çağrım, Çarkıt, Çermik, Çitmek, Çöğmek, İkamet, İmaret, Kamerı, Katmer, Market, Merkat, Metrik, Miktar, Öğreti, Örtmek, Termik,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Aktör, Arkıt, Artçı, Artık, Artım, Atmık, Çağrı, Çaker, Çakım, Çakır, Çarık, Çatık, Çatkı, Çekim, Çıkar, Çıkma, Çıkra, Çırağ, Çırak, Çıtak, Çimek, Çitar, Çitme, Çöğme, Çökme, Çörek, Eğrim, Emtia, Erika, Etçik, Irmak, İçmek, İçrek, İkame, İkram, İrkme, İtmek, Kağıt, Kaime,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açıt, Açkı, Ağım, Ağır, Ağıt, Ağrı, Akçe, Akım, Akim, Akit, Amir, Amit, Arık, Artı, Atçı, Atık, Atım, Atik, Atkı, Çakı, Çare, Çark, Çatı, Çeki, Çeri, Çığa, Çıma, Çıra, Çıta, Çita, Eğiç, Eğik, Eğim, Eğir, Eğri, Ekim, Ekti, Emik,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ağı, Ait, Akı, Arı, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Çağ, Çak, Çam, Çar, Çat, Çek, Çığ, Çıt, Çiğ, Çim, Çir, Çit, Erk, Eti, Ira, Irk, İka, İma, İta, Kaç, Kam, Kar, Kat, Kem, Ker, Ket, Kıç, Kığ, Kır, Kıt,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Ak, Am, Ar, At, Çe, Ek, Em, Er, Et, İç, İğ, İm, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Öç, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.