Sonunda TAL olan 27 kelime var. TAL ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde TAL olan kelimeler listesine ya da başında TAL olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Transandantal,

12 Harfli Kelimeler

Enstrümantal,

11 Harfli Kelimeler

Santimantal,

10 Harfli Kelimeler

Kartpostal,

8 Harfli Kelimeler

Oryantal,

7 Harfli Kelimeler

Dijital, Genital, Kapital, Kristal, Muattal, Resital,

6 Harfli Kelimeler

Ametal, Battal, Hantal, Kartal, Kental, Partal, Pastal, Postal, Rektal, Tantal,

5 Harfli Kelimeler

Aptal, Çatal, Ketal, Metal, Total,

3 Harfli Kelimeler

Tal,


Kelime bulma makinesi

A L T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

Alt, Tal,

2 Harfli Kelimeler

Al, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

POSTAL


1 . Genellikle askerlerin giydiği konçlu ve kaba potin: "Ayaklarındaki postalların yarısı yok bir hâlde mart havasının sert soğuğunda âciz ve sefil titriyordu."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Düşkün kadın.

KARTPOSTAL

Genellikle dikdörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli, zarflı veya zarfsız gönderilen posta kartı, kart: "Mektubu geçtim, bir kartpostal olsun yazamıyor mu?"- S. M. Alus.

HANTAL


1 . Kocaman, iri, kaba: "Epey iri ve hantal bir vücudu vardı."- A. H. Tanpınar.
2 . İşi, davranışları kaba ve yavaş: "Suat onun yanında kendini iri yarı ve hantal hissetti, bırakıp kaçası geldi."- A. İlhan.

DİJİTAL


1 . Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi.
2 . sıfat Sayısal: "Dijital telefon santrali."- .
3 . sıfat Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren.

PARTAL


1 . Çok kullanılmaktan yıpranmış, eskimiş: "Vücudu eski partal esvapları içinde çarpık çurpuk eski bir değneğe dönmüştü."- H. E. Adıvar.
2 . isim, halk ağzında Abartılmış söz, yalan.

METAL


1 . Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, metal.
2 . Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

KARTAL

Kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri, yırtıcı bir tür kuş (Aquila): "Kartal yükseldi yükseldi, kıyıdaki dağların üstünde küçüle küçüle göze görünmez oldu."- N. Cumalı.

BATTAL


1 . En ve boyca alışılmış olandan büyük.
2 . mecaz İşe yaramaz, kullanılmaz: "Orada sahile çekilmiş bir battal balıkçı kayığı yan yatmış."- R. H. Karay.

APTAL


1 . Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . ünlem, teklifsiz konuşmada Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü: "Aptal! Senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra.

ORYANTAL


1 . Genellikle Doğu ülkelerinde, kadınların tek başlarına ve yarı çıplak olarak müzik eşliğinde yaptıkları, vücut ve göbek hareketlerine dayalı dans.
2 . Bu dansı yapan kadın.
3 . sıfat Doğu medeniyeti ile ilgili, Doğu medeniyetini hatırlatan.

TANTAL

Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,8, yoğunluğu 16,
5 olan, 299
6 °C'ye doğru ergiyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element, simgesi Ta.

RESİTAL


1 . Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser: "Piyano resitali."- .
2 . spor Oyuncunun tek başına gösterdiği başarılı etkinlik.

KRİSTAL


1 - Yapısında silis, kurşun oksit bulunan cam, °billur.
2 - Billurdan yapılmış: Kristal bardak .

TAL

Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı.

SANTİMANTAL

Duygulu, içli, hassas: "Beni santimantal bulacaksınız."- R. H. Karay.

AMETAL

Metal olmayan element: "Klor, fosfor, oksijen ametaldirler."- .

MUATTAL


1 . İşlemez, kullanılmaz duruma gelmiş.
2 . Boş, işsiz.

KENTAL

Yüz kilogram ağırlığında kütle birimi.

REKTAL

Rektumla ilgili, rektum yoluyla.

KETAL

Çirişli bir çeşit parlak bez.