Başında TAL olan 48 kelime var. TAL ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde TAL olan kelimeler listesine ya da sonu TAL ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için TDK web sitesini ziyaret edebilirsiniz. ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Tallıbitkiler,

11 Harfli Kelimeler

Talaşkebabı, Talaşlanmak, Talazlanmak, Talihsizlik, Talimatname,

10 Harfli Kelimeler

Talanlamak, Talaşlamak, Talaşlanma, Talazlanma,

9 Harfli Kelimeler

Talanlama, Talaşlama, Talebelik, Talepname, Talimhane, Talimname,

8 Harfli Kelimeler

Talazlık, Talihsiz, Talimgah, Talkşist,

7 Harfli Kelimeler

Talakat, Talancı, Talavet, Talihli, Talimar, Talimat, Talimli, Talipli, Tallahi,

6 Harfli Kelimeler

Talebe, Talika, Talkım, Talkın, Taltif, Talveg, Talyum,

5 Harfli Kelimeler

Talak, Talan, Talaş, Talaz, Talep, Talih, Talil, Talim, Talip,

4 Harfli Kelimeler

Tali, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Tal,


Kelime bulma makinesi

A L T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

Alt, Tal,

2 Harfli Kelimeler

Al, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TALEP


1 . Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem.
2 . İstek: "... din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır."- Anayasa.

TALYUM

Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39, yoğunluğu 11,85, 30
3 °C'de eriyen, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element (simgesi Tl).

TALİMGAH

Çeşitli uzmanlık dallarına gerekli olan uzman, öğretici vb.ni yetiştirmek amacıyla uygulamalı olarak eğitim ve öğretim vermek için oluşturulmuş askerî kuruluş.

TALİHSİZLİK

Talihsiz olma durumu, talihi olmama durumu, şanssızlık, bahtsızlık: "Hayatımızda çok defa talih veya talihsizlikler tesadüflerin eseridir."- R. H. Karay.

TALİM


1 . Öğretim.
2 . Alıştırma: "Sudan çıktıktan sonra tabanca ile nişan talimi yapardık."- Y. K. Beyatlı.
3 . askerlik Uygulamalı olarak yapılan askerlik eğitimi: "Eğil dağlar, eğil üstünden aşam / Yeni talim çıkmış varam alışam."- Halk türküsü.

TALİMLİ


1 . Talim görmüş, eğitilmiş: "Gözlerim ona dikilmiş talimli bir fino köpeği gibi büzülüp otururdum."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Alışık, eli yatkın.

TALİMNAME

Savaşta uygulanan türlü manevraları, araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını, her sınıfın görev ve davranışını belirten kuralların toplandığı kitap.

TALİHSİZ

Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız (kimse): "Alın yazısı bu masum ve talihsizi idama mahkûm etmişti."- H. R. Gürpınar.

TALİHLİ

Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı: "O devrin talihlileri gibi para sanki su olmuş, ceplerine akıyordu."- E. E. Talu.

TALLIBİTKİLER

Kök, gövde, yaprak gibi ana organlardan yoksun bulunan ve çoğu asalak ya da çürükçül yaşayan ilkel bitkiler topluluğu.

TALİP


1 . Genellikle evlenmek isteyen ve bu isteğini evleneceği kimseye bildiren erkek.
2 . sıfat İsteyen, istekli.

TALKIN


1 . Telkin.
2 . din b. (***) Ölü gömüldükten sonra mezar başında imamın söylediği dinî sözler, telkin.

TALİMAR

Baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan, cıvadra donanımına desteklik etmek amacıyla konulan ekleme.

TALTİF


1 . İyilik ederek gönül alma.
2 . Birini nişan, madalya, aylık artırma vb. şeylerle ödüllendirme.

TALANLAMAK

Dağıtmak: "XVIII. asırda Nadir Şah ... saray hazinelerini gene burada talanlamıştır."- F. R. Atay.

TALİH

Şans: "Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu."- R. N. Güntekin.

TALAZ


1 . Dalga, kasırga.
2 . İpekli kumaşların örselenmesiyle yüzündeki tellerde oluşan kabarıklık.

TALAZLANMAK


1 . Dalgalanmak.
2 . İpekli kumaşların örselenmesiyle yüzündeki tellerde kabarıklık oluşmak.

TALAZLIK

Dalga serpintilerini önlemek için kayıkların küpeştesine baştan kıça doğru yerleştirilen tahta.

TALAŞ

Testere ile biçilen ya da rende, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar.