Sonunda TÖR olan 80 kelime var. TÖR ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde TÖR olan kelimeler listesine ya da başında TÖR olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Transformatör,

12 Harfli Kelimeler

Amplifikatör, Kooordinatör, Pastörizatör, Pülverizatör, Stabilizatör,

11 Harfli Kelimeler

Demodülatör, Distribütör, İnsineratör, Kondansatör, Manipülatör, Organizatör,

10 Harfli Kelimeler

Akümülatör, Alternatör, Ekskavatör, Fabrikatör, Karbüratör, Komparatör, Kompozitör, Provokatör, Restoratör, Spekülatör, Vantilatör,

9 Harfli Kelimeler

Aspiratör, Deflektör, Dekoratör, Desikatör, Desinatör, Gladyatör, İndikatör, Jeneratör, Komütatör, Kondüktör, Konvektör, Modülatör, Numaratör, Prodüktör, Projektör, Reflektör, Regülatör, Tabülatör, Triportör,

8 Harfli Kelimeler

Animatör, Başaktör, Dedektör, Detektör, Diktatör, Direktör, Enjektör, Garantör, İzolatör, Kolektör, Konektör, Operatör, Radyatör, Raportör, Redaktör, Reseptör, Selektör,

7 Harfli Kelimeler

Adaptör, Anketör, Armatör, Ejektör, Koaptör, Kreatör, Monitör, Puantör, Reaktör, Senatör, Traktör,

6 Harfli Kelimeler

Amatör, Editör, Faktör, Lektör, Rektör, Sektör, Şantör, Vektör,

5 Harfli Kelimeler

Aktör,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ENJEKTÖR


1 . İğne: "Üzerinde ağızları açık kalmış ilaç şişeleri, pamuk parçaları, kırık bir enjektör ile bir küçük masa..."- R. N. Güntekin.
2 . Bir sıvıyı basınçla herhangi bir yere vermekte kullanılan aygıt.

ADAPTÖR


1 . Bir aletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı.
2 . Aygıtın kullanabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alet, uyarlayıcı.

LEKTÖR


1 . Okutman.
2 . Yayınevlerinde yayımlanması düşünülen eserleri inceleyerek değerlendiren kimse: "Yayınevi on on beş lektörle çalışıp çok daha fazla iş çıkarabiliyor."- H. Taner.

ASPİRATÖR


1 . Havadaki duman, is, koku vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan aygıt, emmeç.
2 . Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, emmeç.

OPERATÖR


1 . Cerrah.
2 . bilişim İşletmen.
3 . Basılacak metinleri dizgi makinesinde dizen kimse: "Mürettiphanede operatörler İhsan Babanın etrafını çevirmişler."- A. İlhan.

DİKTATÖR


1 . Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse: "İmparatorluk diktatörü olacağını, hayalime bile getirmiyordum."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Zorba.

KONEKTÖR

(Demiryollarında) Fren kumanda kollarını dingilin üzerine bağlayan ve her iki ucunda kumanda kolunun girmesine uygun deliği bulunan parça ya da düzen.

GARANTÖR


1 . Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen (kimse, kuruluş veya devlet), güvenceci.
2 . isim, ekonomi Kredi kartlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülükten, kart sahibi olarak sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişi.

REDAKTÖR


1 . Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getiren kimse.
2 . Yazı yazan, bir yazıyı kaleme alan kimse.

REAKTÖR


1 . Yakıt olarak çevre havayı kullanan ve pervanelerin yardımı olmaksızın doğrudan doğruya tepki ile çalışan, iki ucu açık boru biçiminde itici.
2 . Bir katalizör yardımıyla kimyasal tepkime yaparak üretim elde edilen endüstri kuruluşu: "Atom reaktörü."- .

AMATÖR


1 . Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan (kimse), profesyonel karşıtı.
2 . Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapmaya hevesli, meraklı: "Bu, çok ucuz bir amatör ressam tüzüğüdür."- H. Taner.
3 . Acemi.
4 . alay yollu Beceriksiz.

SELEKTÖR


1 . Tahılı yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt.
2 . Taşıtlarda farların uzun ve kısa uzaklıkta yanmasını sağlayan araç.

EDİTÖR


1 . Yayımcı.
2 . Yazıları yeniden düzenleyerek yayıma hazırlayan kimse: "Ben hem yazar hem de yazdıklarımın editörüydüm."- C. Uçuk.

VEKTÖR


1 . Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi.
2 . fizik Büyüklüğü ile yönü olan nicelik.
3 . tıp (***) Enfeksiyon etkenini bir konaktan diğerine aktaran genellikle eklem bacaklı, omurgalı veya omurgasız taşıyıcı canlı.

AKÜMÜLATÖR

Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar, akü.

AKTÖR


1 . Erkek oyuncu: "Bir tiyatro kumpanyasında aktör oldum."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Olduğundan başka türlü görünen kimse.

REKTÖR

Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu profesör.

RAPORTÖR

Bir komisyonun verdiği kararların gerekçesini kaleme alıp genel kurul karşısında savunmakla görevlendirilen üye.

SEKTÖR


1 . Bölüm, kol, dal, kesim: "Özel sektör."- .
2 . Aynı işi yapan topluluk.
3 . bilişim Manyetik tamburun, manyetik diskin veya bir disk paketinin üzerindeki, veri ortamının önceden belirlenmiş açılı yer değiştirmesi sırasında manyetik kafaların erişebildiği, bir iz veya bant parçası.

PROJEKTÖR


1 . Işıldak: "Bu sırada gemilerden telaşla birkaç projektör yandı."- F. R. Atay.
2 . Yansıtım aygıtı.