Başında TÖR olan 29 kelime var. TÖR ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde TÖR olan kelimeler listesine ya da sonu TÖR ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için TDK web sitesini ziyaret edebilirsiniz. ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Töretanımazlık,

12 Harfli Kelimeler

Törebilimsel, Töredışçılık,

11 Harfli Kelimeler

Törelleşmek, Törensellik, Töretanımaz, Törpülenmek,

10 Harfli Kelimeler

Törelcilik, Töresellik, Töresizlik, Törpülemek, Törpülenme,

9 Harfli Kelimeler

Törebilim, Törpüleme,

8 Harfli Kelimeler

Töredışı, Törellik, Törelsiz, Törensel,

7 Harfli Kelimeler

Törelci, Törenli, Töresel, Töresiz, Törpülü,

6 Harfli Kelimeler

Töreci, Töreli,

5 Harfli Kelimeler

Törel, Tören, Törpü,

4 Harfli Kelimeler

Töre,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TÖRPÜ


1 . Ağaç, kurşun, kalay vb. yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe.
2 . Bir şeyin yüzündeki pürüzleri gidermek, düzgünleştirmek için kullanılan kısa, ince, pürtüklü eğe: "Tırnak törpüsü."- .

TÖRPÜLEMEK


1 . Törpü ile düzeltmek: "Aysel tırnaklarını törpülüyor, sırtında bornoz."- A. İlhan.
2 . mecaz Sivri noktalarını gidermek.
3 . mecaz İnceltmek, terbiye etmek.

TÖRELLİK

Topluluk yaşamını, insan davranışlarını düzenleyerek insanların birbirlerine ve topluma karşı ödevlerini belirleyen kural ve ölçüler bütünü, ahlakilik.

TÖREBİLİM

Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlakbilim, °i

TÖREL


1 . Töreye uygun olan: "Eski Boğaziçi'nde törel bir yaşama belirmiş, sürmüş, artık sona ermiş."- S. İleri.
2 . Töre ile ilgili.

TÖRESEL

Törel: "Şu 70'li yılların incelenmesi töresel olarak tam bir çöküntü tablosu ile karşı karşıya bırakır bizi."- N. Cumalı.

TÖRE


1 . Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet: "Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir."- N. Cumalı.
2 . Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap.

TÖRETANIMAZ


1 . Daha üstün saydığı bir töre adına geçerli töreyi tanımayan, immoral.
2 . Töre kurallarına aykırı olan.

TÖRETANIMAZLIK

Toplumca benimsenmiş töre ile ilgili değerleri değiştirmek isteyen öğretilerin genel adı, immoralizm.

TÖREDIŞI

Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, törel yanı olmayan, töreye aykırı olan.

TÖREDIŞÇILIK

Töreyi yadsıyan öğretilerin genel adı, ahlakdışçılık, °amoralizm.

TÖRECİ

Töreyi ilke edinen, töreyi amaç olarak alan kimse.

TÖREN


1 . Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim: "Töreni daha uzaktan izleyen annelerle babalar da sevinçle el çırpıyorlardı."- Ç. Altan.
2 . Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı, merasim, seremoni.

TÖREBİLİMSEL

Törebilimle ilgili olan.

TÖRPÜLENMEK

Törpüleme işi yapılmak.

TÖRENSELLİK

Törensel olma durumu.

TÖRELLEŞMEK

Töre durumuna gelmek.

TÖRESİZLİK

Töresiz olma durumu.

TÖRESELLİK

Töresel olma durumu.

TÖRPÜLENME

Törpülenmek işi.