Başında S olan 8 harfli 684 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SEKİLEME

 1. [isim] Sekilemek işi, teraslama

SEYREKÇE

 1. Biraz seyrek, seyrek bir biçimde

SIĞINMAK

 1. [-e] Tehlikelerden kaçarak güvenilir bir yere çekilmek
 2. Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
  • "Karı koca o evlerden birinde bir odacığa sığınmıştık." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Genellikle siyasi sebeplerle kendi ülkesinden kaçıp başka ülkeye gitmek, iltica etmek
 4. Güvenmek, yardım istemek veya ummak
  • "Kendisini küçük gören bir millet, insaniyet şefkatine sığınarak yaşayamaz." (Orhan Seyfi Orhon)

SIMSICAK

 1. [sıfat] Pek sıcak, sıpsıcak
 2. Çok samimi, çok duygulu
  • "Siz hiç her satırı sımsıcak, yepyeni bir özle dolu şiirler hatırlar mısınız?" (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 3. Çok sıcak olarak, sıcak bir biçimde

SIRROLMA

 1. [isim] Sırrolmak işi

SIRTLAMA

 1. [isim] Sırtlamak işi

SORUTKAN

 1. [sıfat] Somurtkan

SÜTLEĞEN

 1. [isim] Sütleğengillerden, yaprak sap ve köklerinde süt görünüşlü, kekre ve yakıcı bir öz su bulunan, verdiği öz su türlerine göre hekimlikte ve sanayide kullanılan, yedi yüz kadar türü bilinen, bir veya çok yıllık bir bitki, Japon kaktüsü (Euphorbia)

SİNEKLER

 1. [isim] Birçok sinek türünü içine alan çift kanatlılar familyası

SÜRTÜNME

 1. [isim] Sürtünmek işi
 2. Yüzeyleri birbirinin üstüne gelerek biri veya her ikisi ötekine göre ters doğrultuda kayan iki cismin durumu, delk
  • "Sürtünme, kinetik enerjinin bir bölümünü ısıl enerjiye çevirdiğinden motorun verimini azaltır."

SALÇALIK

 1. [sıfat] Salça yapmaya elverişli
 2. Salça yapmak için ayrılmış
  • "Salçalık domates."

SAVCILIK

 1. [isim] Savcı olma durumu, müddeiumumilik
 2. Savcının görevi
 3. Savcının makamı
 4. Savcının görev yaptığı bina
  • "Genç, temiz, pak kadın nöbetçinin tarifi üzerine savcılığın önüne kadar geldi." (Aka Gündüz)

SARIERİK

 1. [isim] Kayısı

SENKRONİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eş zamanlılık

SETRETME

 1. [isim] Setretmek işi

SIÇRAMAK

 1. Ayaklarla, birdenbire ve kuvvetle yeri teperek hızla yukarıya veya ileriye atılmak
  • "Çocuk taştan taşa sıçrayarak gitti."
 2. [nsz] Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
  • "Uyumuş olacak ki yataktan sıçrayarak uyandı." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Yerinden koparak hızla, parçalar durumunda savrulmak
  • "Tarlalardan kalkan çamur parçaları etrafa, bazen de üstüme sıçrıyordu." (Ömer Seyfettin)
 4. Yayılmak, bir yerden başka bir yere geçmek
  • "Hatta az önce Birgi'ye de sıçramıştı satışlar." (Necati Cumalı)

SİYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] XIX. yüzyıl sonlarında çeşitli ülkelerde Yahudilerce ortaya atılan, Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan akım

SÜRMENAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sürekli ve aşırı çalışmadan doğan yorgunluk, bitkinlik

SÜRMELİK

 1. [isim] Ağaç veya kemikten yapılan, içine göz sürmesi konulan küçük kap, sürmedan

SİLKİNTİ

 1. [isim] Ürkerek sıçramak
 2. Bitkilerde çiçek düşürme durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü