Başında S olan 8 harfli 684 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SEĞİRDİM

 1. [isim] Yaya koşusu
 2. Top atıldığında kundağın geri tepmesi
 3. Değirmene su veren oluğun eğimi
 4. Yeniçeri mutfaklarında kullanılan etleri taşıyan hayvanların ön ve arkalarında yürüyen yeniçeri

SAPTANIM

 1. [isim] Saptanma işi

SAYILMAK

 1. [nsz] Sayma işine konu olmak, addedilmek
  • "İsmail'i yanıma alalı beri pek yalnız sayılmam." (Reşat Nuri Güntekin)

SESLENME

 1. [isim] Seslenmek işi
 2. Sözü birine veya birilerine yöneltme, hitap

SESLETME

 1. [isim] Sesletmek işi

SOKRANMA

 1. [isim] Sokranmak işi veya durumu

SAÇMALIK

 1. [isim] Saçma konulan yer
 2. Yeri ve değeri olmayan söz, davranış içinde olma, abukluk, abuk sabukluk, abuk subukluk
 3. Yeri ve değeri olmayan söz, davranış
  • "Bazen çekip gitmeyi kuruyordu fakat bunun saçmalığını kendi de idrak ediyordu." (Haldun Taner)

SADRAZAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Osmanlı İmparatorluğu'nda başbakan, veziriazam, sadır
  • "Eski sadrazamlardan birinin kızı olan karısı, iyi bir kadındır." (Reşat Nuri Güntekin)

SAKSAĞAN

 1. [isim] Kargagillerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara, uzun kuyruklu kuş, alacakarga, alakarga (Pica pica)

SANIKLIK

 1. [isim] Sanık olma durumu

SOLDURMA

 1. [isim] Soldurmak işi

SABAHTAN

 1. [zarf] Sabahleyin, sabah sabah
  • "Sabahtan keçiyi o tarafa, yeni biçilmiş buğday tarlasına bağlamıştı." (Necati Cumalı)

SIRTLAMA

 1. [isim] Sırtlamak işi

SOĞUTMAK

 1. [-i] Soğumasını sağlamak, soğumasına sebep olmak
  • "Suyu soğutmak."
 2. [-den] Herhangi bir durum, kişi, olay; birine, bir yere veya bir şeye karşı duyulan sevgi ve ilginin yok olmasına yol açmak
  • "Fakat kız kardeşiyle annesinin iki ay ara ile ölmesi onu birdenbire İstanbul'dan soğutmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)

SEKENDİZ
...
SİYAHLIK

 1. [isim] Siyah olma durumu, kara renk
 2. Karanlık veya koyuluk

SÖĞÜTLÜK

 1. [isim] Söğüt ağacı bol olan yer
  • "Uzakta çay kenarında söğütlük içinde küçük bir köy vardı." (Halide Edip Adıvar)

SUSMALIK

 1. [isim] Sus payı

SIVIŞMAK

 1. [-e] Bulaşmak, yayılmak, sıvaşmak
 2. Haber vermeden sessizce gidivermek, kaçmak
  • "Yalnız biriniz kapısını tutsun ki polis geldiğinde bir yere sıvışmış olmasın." (Haldun Taner)

SİNEKLİK

 1. [isim] Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
 2. Sineklerin yapışması için üzerine yapışkan madde sürülmüş kâğıt
 3. Ucu yassı ve geniş plastik, tel vb.nden sinek öldürmek için kullanılan saplı araç
 4. Özellikle karasineklerin girmesini önlemek için dükkân kapısına takılan şerit, boncuk dizisi vb.nden yapılmış eğreti perde
 5. Sinekleri çok olan yer

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü