Başında S olan 8 harfli 684 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SABUNSUZ

 1. [sıfat] İçinde sabun bulunmayan
 2. [zarf] Sabun sürülmeden

SADRAZAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Osmanlı İmparatorluğu'nda başbakan, veziriazam, sadır
  • "Eski sadrazamlardan birinin kızı olan karısı, iyi bir kadındır." (Reşat Nuri Güntekin)

SIVAŞMAK

 1. [-e] Bulaşmak, üstüne sürülmek
 2. [nsz] Sıvık veya sıvışık bir duruma gelmek

SAHANLIK

 1. [isim] Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
  • "Üç hademe, ebe, hasta bakıcı merdivenin orta sahanlığında sıkışmışlar, sedyeyi çevirmeye çalışıyorlar." (Memduh Şevket Esendal)
 2. [sıfat] Sahanın aldığı miktarda olan
  • "İki sahanlık yemek."

SATLICAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Zatülcenp
  • "Kayıkla gelip kurtarmasalardı satlıcandan geberecektim." (Sait Faik Abasıyanık)

SAKINGAN

 1. [sıfat] Sakınarak davranan, ihtiyatlı, ihtiyatkâr

SAVDIRMA

 1. [isim] Savdırmak işi

SANSÜRLÜ

 1. [sıfat] Sansür edilmiş

SIRNAŞIK

 1. [sıfat] Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen (kimse)

SİTOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hücre bilimi

SARSINTI

 1. [isim] Sarsılma işi, birden sallanma
  • "Bu sarsıntı ile başından fırlayıp yerde tekerlenen kasketini kovaladı, tekrar başına geçirdi." (Haldun Taner)
 2. Titreme, titreyiş
  • "Başını sırasının üstüne saklamış, omuzları hafif sarsıntılarla titriyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Deprem
 4. Deprem sırasındaki yer hareketlerinin her biri
  • "İkinci sarsıntıda evlerin tümü yıkıldı."
 5. Bir kişi, toplum, kurum veya kuruluşun dengesini etkileyen, beklenmedik olumsuz değişiklik
  • "Bu olgunluğa erişen toplumlar ise her türlü sarsıntıları en az zararla atlatırlar." (Necati Cumalı)
 6. Kaza, ilaç ve uyuşturucuların yarattığı, birdenbire gelişen karmaşık belirtilerin tümü, sadme

SAVURMAK

 1. [-i] Havaya atıp dağıtmak, saçmak
  • "Bir eğlence yerinde destelerle banknotu havaya savurduktan sonra..." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Rüzgâr, şiddetle eserek bir yeri, bir şeyi altüst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
 3. Kaldırıp atmak, fırlatmak
  • "Adam birden silkinip beni yavaşça yana savurdu." (Nazlı Eray)
 4. [nsz] Şiddetle döndürerek sallamak, kaldırarak vurmak
  • "Kılıç savurmak. Değnek savurmak."
 5. Bir sıvının havalanmasını veya kaynayan sıvının taşmasını önlemek, soğutmak amacıyla alıp yine kendi kabına dökmek
  • "Sarnıcın suyunu savurmak."
 6. Sallamak, uçurmak, dalgalandırmak
  • "Ayaklarını boşluğa savururken küçük dolap gürültüyle yıkıldı." (Peyami Safa)
 7. [nsz] Yalan, küfür vb. söylemek
  • "Onun bütün çapkınlığı Solmaz'a yoldan geçerken savurduğu birkaç kelimeden ibaretti." (Haldun Taner)
 8. Boşuna ve çok miktarda harcamak, israf etmek
  • "Paraları savurmak."

SESLİLİK

 1. [isim] Sesli olma durumu

SUNTURLU

 1. [sıfat] Yaman, adamakıllı, dehşetli
  • "Çorbaya herkesten önce daldığı için annesinden sunturlu bir azar işitiyor." (Atilla İlhan)
 2. Gösterişli, görkemli
  • "Nasıl, şimdi sizin falcıların içinde de böyle sunturlusu var mı?" (Osman Cemal Kaygılı)

SOĞURMAK

 1. [-i] Bir madde, bir sıvıyı içine çekmek
 2. Katı veya sıvı bir madde soğurma yoluyla bir gazı içine almak, emmek, massetmek, absorbe etmek
  • "Siyah yüzeyler ışık enerjisini soğurup ısıl enerji durumuna getirirler."

SUVARMAK

 1. [-i] Hayvana su vermek, su içirmek
  • "Bülbülü suvardım altın tasınan / Gurbete yolladım kara yasınan." (Halk türküsü)

SAPTANMA

 1. [isim] Saptanmak işi

SEVİMSİZ

 1. [sıfat] Hoşa gitmeyen, antipatik
  • "Sevimsiz bir yüz."
 2. Hoşnutsuzluk, memnuniyetsizlik yaratan
  • "Bunu sormak sevimsiz gelmişti bana." (Yusuf Ziya Ortaç)

STRESSİZ

 1. [sıfat] Stresi olmayan, stresi bulunmayan

SÜRTÜNÜŞ

 1. [isim] Sürtünme işi veya biçimi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü