Başında S olan 6 harfli 441 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SATICI

 1. [isim] Alıcıya bir şey satan kimse
  • "Gelen yolcuların çoğu bir Akbaba alıyordu satıcıdan." (Yusuf Ziya Ortaç)

STADYA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir noktanın takeometreye olan uzaklığını ölçmek için, bu nokta üzerine düşey doğrultuda konan santimetrelere bölünmüş mira

SEKSEN

 1. [isim] Yetmiş dokuzdan sonra gelen sayının adı
  • "Ama şimdi, bir çift lastik için seksen kapının ipini çekiyoruz." (Reşat Enis)
 2. Bu sayıyı gösteren 80, LXXX rakamlarının adı
 3. [sıfat] Sekiz kere on, yetmiş dokuzdan bir artık

SEYLAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Su baskını, taşma, taşkın, feyezan

SİKLON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon

SOLHAN
...
SARGIN

 1. [zarf] İçten, yürekten

SIRACA

 1. [isim] Deride ve genellikle boyunda görülen, lenf düğümlenmelerinin şişkinliğiyle beliren tüberküloz türü
  • "Elif'i almış, başında keli, boynunda sıracası, sırtında da paçavra entarisiyle getirmişti." (Ercüment Ekrem Talu)

SİLKME

 1. [isim] Silkmek işi
 2. İri doğranmış kabak, patlıcan vb. sebzelerle yapılan et yemeği
  • "Patlıcan silkmesi."
 3. Halterde ayakları açarak halteri baş üstüne kaldırma biçimi

SÜTYEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Göğüsleri dik tutup dolgun göstermek için kullanılan, saten, dantel vb. kumaşlardan yapılan kadın iç çamaşırı

SİVRİÇ

 1. [isim] Kaya çatlakları arasına sokulup üzerine balyozla vurulan, ucu sivri, yaklaşık 1 m boyunda çelik çubuk

SÜRGİT

 1. [zarf] Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet

SAZEVİ

 1. [isim] Her türlü müzik aleti yapılan ve satılan yer
 2. Sazlı sözlü eğlence yeri

SİNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan, bütün gereksinmelerden sıyrılarak bağımsız olarak erişebileceğini savunan Antisthenes'in öğretisi, kinizm

SÖZCÜK

 1. [isim] Kelime
  • "Can ile ruh sözcükleri çoğu zaman, aynı anlamda kullanılıyor." (Aydın Boysan)

SÜNGER

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Genellikle denizlerde bir yere tutunarak koloni durumunda yaşayan, çok hücreli ilkel hayvan
  • "Bir türlü doyamadığım hürriyetimin üstüne sünger çekmek lazım geliyordu." (Orhan Kemal)
 2. Bu hayvanın temizlik işlerinde kullanılan, suyu fazlaca çeken esnek iskeleti
 3. Yapay olarak elde edilen temizlik veya dolgu gereci

SAĞMAK

 1. [-i] Memeyi parmaklar arasında sıkarak sütünü akıtmak
  • "Gözümüzün önünde keçilerden sağdıkları köpüklü sütlerimizi yarıda bırakıp kalktık." (Aka Gündüz)
 2. Kovandaki balı peteklerden almak
 3. Yumak durumundaki bir şeyi çözüp açmak
  • "İpek kozalarını sağmak."
 4. Aldatarak parasını çekmek

SAYVAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Güneşten, yağmurdan korunmak için veya süs olarak bir şeyin üzerine çekilen dam saçağı gibi düz veya eğimli örtü
  • "Saçak sayvanı. Perde sayvanı. Eteklik sayvanı. Karyola sayvanı."
 2. Evlere bitişik, önü açık, direkler üzerine oturtulmuş, üzeri örtülü yer
 3. Kulak kepçesi
  • "Amma nasıl çocuk ... vücut tüylü, kulağın sayvanı yok." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

SINMAK

 1. [nsz] Kırılmak, parçalanmak, bozulmak
 2. Yenilmek, bozguna uğramak

SİFTAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İlk alışveriş
  • "Daha sabahtan beri siftahım yok!" (Necati Cumalı)
  • "Bu vakit kim gelecek? Her günkü gibi siftahı sen ediyorsun?" (Ercüment Ekrem Talu)
 2. [zarf] İlk kez
  • "Bu haberi siftah ondan duydum."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü