Başında S olan 6 harfli 441 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SAVUNU

 1. [isim] Savunma
  • "Olaylar zinciri bu savunuyu haklı çıkaracak nitelikte değildir." (Salâh Birsel)

SALTIK

 1. [sıfat] Mutlak
  • "Sonra ziller ve ansızın saltık bir gülümseyiş bu genç kız." (Selim İleri)
 2. Bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan (bir olgunun niteliği)

SEKENE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yerde oturanlar, sakinler

SMAÇÖR

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran oyuncu, kütör

SOYMAK

 1. [-i] Bir şeyin üzerinden kabuk, deri, zar vb.ni çıkarmak
  • "Takkesini geçirmiş, entarisini kuşanmış, elma soyuyordu." (Aka Gündüz)
  • "Şimdi bu herifi soyduk soğana çevirdik, değil mi?" (Ahmet Mithat)
 2. Birinin giysilerini çıkarmak
  • "Yaralıyı soyuyor ve ilk tedaviye başlıyorum." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Birinin üstünde, yanında veya bir yerde bulunan şeyleri çalarak alıp götürmek
  • "Hariçten ortak hırsızlar bulup evimizi soymaya kalkar." (Ömer Seyfettin)

SEKMEN

 1. [isim] Tabure
 2. Basamak

SELİKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güzel söyleme ve yazma yeteneği

SIKKIN

 1. [sıfat] Çok sıkılmış
 2. Sıkıntılı, bungun

SECİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaradılış, huy, karakter
  • "Halk seciyesi en fazla türkülerde abartılı bir şekil alır." (Refik Halit Karay)

SOLGUN

 1. [sıfat] Rengini, tazeliğini, canlılığını veya parlaklığını yitirmiş olan, solmuş
  • "Öyle solgun, öyle zayıftı ki bir yolcudan ziyade bir hastaya benziyordu." (Orhan Seyfi Orhon)

SADİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sadistlik

SERPME

 1. [isim] Serpmek işi
 2. [sıfat] Serpilmiş durumda olan
  • "Serpme benli."
 3. Koni biçiminde, ucuna bir sıra kurşun dizilmiş balık ağı, serpme ağ
  • "Derenin oturduğumuz yerinden görünmeyen bir tarafında, serpmeyle derede avlanan bir adamın zaman zaman ağını derenin durgun sularına attığı işitiliyordu." (Memduh Şevket Esendal)

SİGALA

 1. [isim] Sığla

SİLGİÇ

 1. [isim] Silmeye yarayan alet, silecek

SUALLİ

 1. [sıfat] Suali olan

SILACI

 1. [isim] Memleketine, doğup büyüdüğü yere dönerek yakınlarına kavuşan kimse
  • "Sılacıların hepsi, Durmuş gibi on parasız evlerine döndüler." (Ömer Seyfettin)

SENSEN

 1. [isim] Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde

SOKUCU

 1. [isim] Sokan, sokma işini yapan kimse

SAYACI

 1. [isim] Ayakkabıların sayalarını hazırlayan kimse

SAYGIN

 1. [sıfat] Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber
  • "A. Ş. Hisar, Türk romanında saygın yerini haklı olarak almıştır." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü