Başında S olan 6 harfli 441 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SUZENİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bir tür kasnak işi
  • "Tülbent üzerine suzeni işinde büyük bir ustalıkla muvaffakiyetler gösterdiğinden bahsedenler vardı." (Halit Ziya Uşaklıgil)

SEÇİCİ

 1. [sıfat] Seçme işini yapan (kimse, kurul vb.)

SEKTÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bölüm, kol, dal, kesim
  • "Özel sektör."
 2. Aynı işi yapan topluluk
 3. Manyetik tamburun, manyetik diskin veya bir disk paketinin üzerindeki, veri ortamının önceden belirlenmiş açılı yer değiştirmesi sırasında manyetik kafaların erişebildiği, bir iz veya bant parçası

SEYRET

 1. beklenmedik bir şey olacağını anlatan bir söz
  • "Kitapçı vitrinlerinde kendi eserlerini gördükçe durup hayran hayran seyrediyor." (Haldun Taner)
  • "Sen şimdi curcunayı seyret!"

SERGİN

 1. [sıfat] Serilmiş olan
 2. Yatan (hasta)

SEKTER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Başkalarının siyasi, dinî vb. düşüncelerine, inançlarına karşı çıkan, katı ve hoşgörüsüz davranan (kimse)
 2. Katı, hoşgörüsüz (düşünce, tutum)

SAATLİ

 1. [sıfat] Saati olan, saati bulunan
  • "Sınıfın bir tek saatlisi olduğu için onu her derste birkaç defa çıkarıyor." (Sait Faik Abasıyanık)

SAĞMAK

 1. [-i] Memeyi parmaklar arasında sıkarak sütünü akıtmak
  • "Gözümüzün önünde keçilerden sağdıkları köpüklü sütlerimizi yarıda bırakıp kalktık." (Aka Gündüz)
 2. Kovandaki balı peteklerden almak
 3. Yumak durumundaki bir şeyi çözüp açmak
  • "İpek kozalarını sağmak."
 4. Aldatarak parasını çekmek

SİSTOL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kalp kasının kasılma devresi

SARALI

 1. Sara hastalığı olan (kimse)
  • "Çocuklar beni görünce saldırırlardı: Sıska, deli, saralı sıska ... diye." (Sait Faik Abasıyanık)

SESLİK

 1. [isim] Her tür sesli belgenin saklandığı yer

SİKLON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon

SAHİCİ

 1. [sıfat] Sahte olmayan, gerçek, yapma karşıtı
  • "Sana tatlı ve sahici bir masal söyleyeyim de onu dinle!" (Sermet Muhtar Alus)

SAYDAM

 1. [sıfat] İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
  • "Atlet vücudunu bütünüyle gösteren, saydam bir sabahlık giymişti." (Atilla İlhan)
 2. [isim] Üzerindeki resim ve şekilleri beyaz bir zemin üzerine yansıtmak amacıyla tepegöz ve projeksiyona konan şeffaf, ışığı geçiren kâğıt veya madde, slayt
 3. [isim] Diyapozitif
 4. [isim] Asetat
 5. Açık seçik, belirgin
  • "Karmaşık gibi gözüken sorun son günlerde saydam bir görünüş kazandı."

SİSTİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genellikle bakterilerin sebep olduğu sidik torbası iltihabı

SANSAR

 1. [isim] Postları değerli türlü etçil hayvanların ortak adı (Martes martes)
  • "Ağaç sansarı. Kaya sansarı."

SEKENE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yerde oturanlar, sakinler

SÖYLEV

 1. [isim] Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
  • "Genel sekreter, heykelin önünde verdiği söylev esnasında, biraz evvel kurdeleyi kestiği makasla oynarken parmağını kanatmıştı." (Reşat Nuri Güntekin)

SPİKER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Radyo ve televizyonda programları, haberleri sunan kimse
  • "Oyuncuların düşüncelerini de seyircilere ancak spikerler iletir." (Salâh Birsel)

SADİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan (kimse), elezer
 2. Sadistlik niteliğinde olan (kimse), elezer
 3. Başkalarına acı çektirmekten zevk duyan (kimse), elezer

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü