Başında S olan 5 harfli 479 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SOFTA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Medrese öğrencisi
  • "Okuyanlardan biri on altı, on yedi yaşlarında genç bir softa." (Memduh Şevket Esendal)
 2. İlmiyeden olanlara aşağılamak amacıyla verilen ad
 3. Bir görüşe, bir inanışa körü körüne bağlanan kimse
  • "İnandığından başka inanılacak şey olmadığına inanan insan softadır." (Orhan Veli Kanık)
 4. Yaşadığı çağın gerisinde kalmış, geri kafalı kimse
  • "Bizim moruk yeni kafalı görünmek ister amma halis muhlis softadır." (Peyami Safa)

SABUR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çok sabırlı

SİLLE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Elin iç yüzüyle vurulan tokat
  • "Adam keçinin gerisine hafif bir sille indirdi." (Necati Cumalı)

SOĞUK

 1. [sıfat] Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
  • "Bu el soğuktu ve titriyordu." (Peyami Safa)
  • "Soğuk almak yahut hırsızlara soyulmak tehlikesi de yok." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Suat ilgilerine heyecanla karşılık vermiyor, biraz uzak ve soğuk duruyordu." (Atilla İlhan)
  • "Bir cenaze alayında böyle bir latife az buçuk soğuk kaçmakla beraber pek yersiz de sayılmazdı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Üşütecek derecede ısısı olan
  • "Güneşli, soğuk bir gündü." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. [isim] Isının üşütecek kadar az veya düşük olması durumu
  • "Karın soğuğu başka bir tür soğuktur." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. [zarf] İlgisiz, sevimsiz bir biçimde veya memnuniyetsizliğini belli ederek
 5. Duygudan, sevgiden yoksun olan, yakın ve içten olmayan, ilgisiz
  • "Soğuk tavırla birbirlerini selamlayıp uzaklaştılar." (Refik Halit Karay)
 6. Sevimsiz veya yersiz, antipatik
  • "Bu soğuk, yavan sözler zevkimi rencide ediyordu." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 7. Cinsel istek duymayan
  • "Soğuk bir kadın."

SALEP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Salepgillerin tek köklü, yumrulu, salkımlı veya başak çiçekli örnek bitkisi (Orchis)
 2. Bu bitkinin yumru durumundaki köklerinden dövülerek hazırlanan beyaz toz
 3. Bu tozun, şekerli süt veya su ile kaynatılmasıyla yapılan sıcak içecek

SEÇAL

 1. [isim] Kafeterya, lokanta, mağaza vb. yerlerde yemeği alma, parayı kasaya ödeme gibi bazı hizmetlerin alıcı tarafından yerine getirilmesi

SETER

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Uzun tüylü İngiliz köpeği

SALYA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Ağızdan sızan tükürük
  • "Uyuyan, ağzından sızan salyasını yeniyle sildi." (Sait Faik Abasıyanık)

SARIK

 1. [isim] Sarılarak meydana getirilen başlık
  • "O artık sarığı ile, cübbesi ve lapçınları ile tam bir hoca efendi idi." (Tarık Buğra)
 2. Kavuk, fes gibi bazı başlıkların üzerine sarılan tülbent, şal vb

SAYIŞ

 1. [isim] Sayma işi veya biçimi

SEKİŞ

 1. [isim] Sekmek işi veya biçimi
  • "Ahtapot kısa kısa sekişlerle usulcacık geminin yanına yanaşıyordu." (Halikarnas Balıkçısı)

SAFRA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Balonlarda bulunan pilotların, yükselmek veya inişi yavaşlatmak istediklerinde attıkları ağırlık
 2. Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için dip bölümlerine konulan ağırlık, balast
 3. Bazı balık ağlarının alt tarafına takılan, ağın su içinde kalmasını sağlayan ağırlık, balast

SIÇMA

 1. [isim] Sıçmak işi

SÖNÜM

 1. [isim] Bir salınım hareketinin genliğinin türlü dirençlerin etkisiyle küçülmesi, itfa
  • "Bir sarkaç salınımının sönümü, içinde bulunduğu ortamın direncine bağlıdır."
 2. Bir borcun her yıl ödenen taksitlerle belli bir zaman sonunda ödenmiş olması, itfa
  • "Bir borcun sönümü için her yıl verilmesi gereken taksit, vade uzunluğuna, ana borca ve faiz fiyatına bağlıdır."

SÜMEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üzerinde yazı yazmaya, arasında evrak saklamaya yarayan deri kaplı altlık
  • "... yazıhanenin sümeni üzerinde, ona gerekli kâğıtları imzalatırken..." (Atilla İlhan)

SANAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
  • "Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi." (Tarık Buğra)
 2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım
  • "Caz ve caz havaları ne yazık ki bizim çok verimli o millî halk sanatımızı da baltaladı." (Refik Halit Karay)
 3. Bir şey yapmada gösterilen ustalık
  • "Konuşma sanatı."
 4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü
  • "Askerlik sanatı."
 5. Zanaat

SARIM

 1. [isim] Sarma işi
 2. Bir şeyi bir kez saracak miktar
 3. Elektromıknatıslarda makara biçiminde sarılan iletken telin her bir halkası

SEMEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Semizlik

SIZAK

 1. [isim] Dağ sırtlarında, taş aralarından sızan su, küçük pınar

SANGI

 1. [sıfat] Sersemleşmiş, şaşkınlaşmış olan, sözü kolayca anlamayan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü