Başında S olan 5 harfli 480 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SALUR
...
SATIŞ

 1. [isim] Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
  • "Satış işinin güçlüğünü orada iyice öğrendim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SİYEK

 1. [isim] Sidik torbasından başlayarak dışarıya kadar uzanan sidik yolunun son bölümü

SIĞMA

 1. [isim] Sığmak işi veya durumu
  • "Sokağa bıraktıkları otomobile altı kişi sığmaya çalıştılar." (Peyami Safa)

SINMA

 1. [isim] Sınmak işi veya durumu

SIMAK

 1. [-i] Kırmak, bozmak
 2. Yenmek, mağlup etmek

SIVIK

 1. [sıfat] Yumuşak kıvamlı, suyu fazla
  • "Sıvık hamur."

SÖKÜN

 1. [isim] "Birçok kişi veya şey birbiri ardından gelmek, görünmek" anlamlarına gelen sökün etmek birleşik fiilinde geçer
  • "Bir geniş bayırdan oynak Çerkez atları sökün etti." (Falih Rıfkı Atay)

SAKSI

 1. [isim] Pişmiş toprak, plastik vb.nden yapılan, çiçek yetiştirmekte kullanılan kap
  • "Yaz kış yeşil, bir saksı ıtır pencerede." (Ahmet Muhip Dranas)
 2. Baş, kafa

SARAY

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
 2. Kamu işlerinin yürütüldüğü büyük yapı
  • "Emniyet Sarayı. Spor ve Sergi Sarayı."
 3. Görkemli ve gösterişli yapı
  • "Bu ev bir saray."
 4. Devlet başkanı ve çevresi
  • "Saraydan çağrılmış."

SÜKUN
...
SALAM

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Sığır, hindi vb. etinden yapılan, genellikle dilimlenerek soğuk yenen bir yiyecek

SÜZME

 1. [isim] Süzmek işi
 2. [sıfat] Süzülmüş olan, süzülerek elde edilen
  • "Süzme bal. Süzme yoğurt."
 3. [sıfat] Kötü, aşağılık, malın gözü (kimse)
 4. [sıfat] Katışıksız, saf
  • "Son derece zeki babalardan süzme salak oğulların çıktığı görülmüştü." (Atilla İlhan)

SEMİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Cömert

SIĞIN

 1. [isim] Alageyik

SÜKSE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Başarı
  • "Paris sosyetesinde büyük sükse yapmıştı." (Aka Gündüz)
 2. Gösteriş, ilgi çekecek durum
  • "Nefsime itimadım, spordaki süksemle başlamıştır." (Atilla İlhan)

SÜYÜM

 1. [isim] İğneye geçirilen bir sap iplik

SALLI

 1. [sıfat] Büyük ve geniş, sal gibi yayvan
  • "Sallı bir yapı."

SANAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
  • "Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi." (Tarık Buğra)
 2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım
  • "Caz ve caz havaları ne yazık ki bizim çok verimli o millî halk sanatımızı da baltaladı." (Refik Halit Karay)
 3. Bir şey yapmada gösterilen ustalık
  • "Konuşma sanatı."
 4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü
  • "Askerlik sanatı."
 5. Zanaat

SEPEK

 1. [isim] Değirmen taşının ekseni

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü