Başında S olan 5 harfli 479 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SEGAH
...
SIHHİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sağlıkla ilgili, sağlığa yarar

SOKET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kısa çorap

SÖVGÜ

 1. [isim] Sövmek için söylenen söz, sövme, küfür
  • "Başyapıtları arasında sayılan 'Budala', yaşadığı döneme, çevresindekilere, toplumun aydınlar katına sövgüsünden başka nedir ki?" (Selim İleri)

SAVCI

 1. [isim] Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi

SIRÇA

 1. [isim] Cam
  • "Mermere düşen sırça gibi tuz buz oldu." (Aka Gündüz)
 2. [sıfat] Camdan yapılmış
  • "Kadınlar kollarında birçok sırça bilezikler taşırlardı." (Yahya Kemal Beyatlı)

SÜPER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Nitelik, nicelik ve derece bakımından üstün olan
 2. Belli bir normun üstünde olan

SAĞCI

 1. [sıfat] Sağ görüşlü partilerin yandaşı olan (kimse)

SAHAF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Genellikle kullanılmış ve eski kitap alıp satan kitapçı

SÖZDE

 1. [sıfat] Gerçekte öyle olmayıp öyle geçinen veya bilinen
  • "Sözde bilgin."
 2. [zarf] Sözüm ona, sanki, güya
  • "Yazı yazmakta o kadar tembelim ki sözde hislerimi, hatıralarımı günü gününe yazacaktım." (Ömer Seyfettin)

SEZİŞ

 1. [isim] Sezme işi veya biçimi
  • "Huzura ulaşınca olağanüstü bir seziş ve özdeşleşme yetkisine varmış oluyordu." (Haldun Taner)

SİMGE

 1. [isim] Sembol

SALTA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması

SIRMA

 1. [isim] Altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel
  • "Açık gri etrafı iki parmak kalınlığında sarı sırma işlemeli, gayet zarif bir kumaş." (Refik Halit Karay)
 2. [sıfat] Bu telden yapılmış veya bu tel gibi olan
  • "Altın yaldızlı ve siyah çiçekli aynalar duvarlara sırma kordonlarla asılıdır." (Salâh Birsel)
 3. Rütbe gösteren şerit

SUSTA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Köpeğin arka ayakları üzerinde durması

SEPEK

 1. [isim] Değirmen taşının ekseni

SİLİK

 1. [sıfat] Üstündeki yazı veya çizgiler silinmiş, bozulmuş, aşınmış olan
  • "Silik para. Silik yazı."
 2. Kendini gösteremeyen, dikkati çekmeyen veya önemli ve belirli olmayan
  • "İşte, bu şahsiyetin yanında ötekiler âdeta silik ve sinmiş kalıyordu." (Ruşen Eşref Ünaydın)

SÖKME

 1. [isim] Sökmek işi
  • "Dikmenin vakti ve dikilmiş olanı sökmenin vakti var." (Haldun Taner)

SEÇKİ

 1. [isim] Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji

SEMİZ

 1. [sıfat] Şişman
  • "Semiz ve romatizmalı olan bu adam, suya ayağını bile değdirmemiştir." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Eti, yağı çok olan, tavlı
  • "Semizlerini seçin de kalan altı hindiyi ... gönderin." (Burhan Felek)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü