Başında S olan 5 harfli 480 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SAPIK

 1. [sıfat] Tavır ve davranışları normal olmayan veya geleneklerden, törelerden ayrılan, anormal (kimse), gayritabii, anormal
  • "Sapık düşünce."
 2. Delice davranışları olan, meczup

SUNTA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Doğramacılıkta kereste olarak kullanılan, sıkıştırılmış talaş ve yongadan yapılan tahta

SABUH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sabah vakti içilen içki

SAKİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ağır
 2. Sıkıntı veren, sıkıntılı
 3. Çirkin, kaba, uyumsuz
 4. [isim] Türk müziğinde bir usul

SELEF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, halef karşıtı
  • "Hâlbuki yeni patron selefine hiç benzemiyordu." (Haldun Taner)

SARİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Açık, kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
  • "O zaman Müfit'i sarih bir şüphe yakaladı." (Peyami Safa)

STREÇ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [sıfat] Esnek
 2. [isim] Çeşitli maddelerin havayla etkileşimini ortadan kaldırmak amacıyla sarıldığı şeffaf paketleme malzemesi

SINIK

 1. [sıfat] Kırık, çıkık
 2. Yenilmiş, bozguna uğramış

SONUÇ

 1. [isim] Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
  • "Her koşu beklenilmeyen, şaşırtıcı bir sonuç verebilirdi." (Necati Cumalı)
  • "Çalışmaları sonuç vermedi."
 2. Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey
  • "Sınav sonucu."
  • "Görüşmelerden sonuç alınamadı."
 3. Öz, özet
 4. Bir yarışmada, spor karşılaşmasında tarafların elde ettikleri puan, sayı, skor
 5. Yazının veya sözün bitim bölümü

SAHTE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
  • "Köylü kadınlar boyunlarında sıra sıra sahte altınlar... taşırlardı." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. İçten olmayan, yapmacık
  • "Öteki çocuklar sahte bir sessizlikle sahte bir hamaratlık gösterisi içinde birer disiplin modeli olmuşlardı." (Çetin Altan)

SÜRRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Osmanlı padişahlarının her yıl Mekke ve Medine'ye gönderdikleri para ve armağanlar

SATIH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yüz, yüzey
  • "Bu satıh baştan başa vatanın bütün yüzüdür." (Falih Rıfkı Atay)

SAVAK

 1. [isim] Suyu başka yöne akıtmak için yapılan düzenek
 2. Değirmen arkındaki fazla suyun akması için açılan ikinci su yolu
 3. Bir barajın fazla suyunu akıtmak için yapılan düzen

SİLKİ

 1. [isim] Uykuda sıçrama

SAYFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
  • "Sayfayı öyle sıkı bağlardı ki satırlar âdeta birbirine kenetlenirdi." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Gazete, dergi vb. yayınlarda özel bir alan için ayrılmış bölüm
  • "Sanat sayfası."
 3. Konu

SEÇKİ

 1. [isim] Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji

SORİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Öncül sayısı ikiden çok olan tasımsal çıkarım
  • "A=B, B=C, C=D ise A=D'dir."

SEKSİ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [sıfat] Cinsel çekiciliği olan

SERGİ

 1. [isim] Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
  • "Bir karpuz sergisi açabilmek için projeler yapmakta idi." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Şehir Galerisi'nde açtığı ilk sergide, yalnız zevkine ve hünerine değil, sabrına da şaştım." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Halkın gezip görmesi, tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin, sanat eserlerinin tümü
  • "Resim, heykel, seramik, el işleri sergisi ne olursa gidiyorum." (Haldun Taner)
 3. Bir yerin, bir ülkenin veya çeşitli ülkelerin kendine özgü tarım, sanayi vb. ürünlerini tanıtmak için bunların uygun bir biçimde gösterildiği yer, meşher
 4. Yaygı, kilim

SÜMER
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü