Başında S olan 5 harfli 479 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SUFLE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sahnedeki oyunculara, izleyicilere duyurmadan unutulmuş bir sözü veya cümleyi hatırlatma
 2. Un, şeker, yumurta vb. maddelerin muhallebi kıvamına gelinceye kadar çırpılıp pişirilmesiyle yapılan bir tür tatlı

SANLI

 1. [sıfat] Sanı olan, ünlü
  • "Adlı sanlı bir adam."

SAÇIŞ

 1. [isim] Saçma işi veya biçimi

SERİM

 1. [isim] Serme işi
 2. Oyun, roman, hikâye, masal vb. anlatı türlerinde kişilerin ve çevrenin tanıtıldığı, konunun, olayın anlatılmaya başlandığı bölüm

SATEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atlas
 2. Parlak, pamuklu kumaş
 3. [sıfat] Bu kumaştan yapılmış

SERME

 1. [isim] Sermek işi
 2. Sac ekmeği

SÜMEK

 1. [isim] Eğirilmek için temizlenmiş, taranmış yumak biçiminde yün

SAÇLI

 1. [sıfat] Saçı olan
  • "Ak saçlı. Sarı saçlı."

SAYAÇ

 1. [isim] Hava gazı, elektrik, su vb.nin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet, saat

SİYER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitap

SEDEF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
 2. [sıfat] Bu maddeden yapılmış veya bu madde ile süslenmiş
  • "Sedef saplı avcı bıçağı duvarda, taşın üstünde cızırdıyor sanki." (Tarık Buğra)
 3. Sedef hastalığı

SEVME

 1. [isim] Sevmek işi

SAYGI

 1. [isim] Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
  • "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir." (Yahya Kemal)
  • "Oğlunun hocası olduğu için Mesut Çağlayan'a hususi bir saygı besliyordu." (Haldun Taner)
  • "Hiç olmazsa yaşına saygı göstermeliydi." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu

SERUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Pıhtılaşma sonunda kandan ayrılan sıvı bölüm
 2. Mikroplu bir hastalığa veya zehirli bir maddeye karşı aşılanmış bir hayvanın özellikle atın kanından elde edilen sıvı madde
  • "Kuş palazı serumu."
 3. Hücre yenilenmesini hızlandıran, deriyi besleyen, su kaybını, cildin solunumunu ve doğal savunmasını kuvvetlendiren sıvı

SIKIT

 1. [isim] Komprime

SİCİM

 1. [isim] Keten, kenevir vb. bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap
  • "Gözlerinden sicim gibi yaş inerek hepsini bir kömür sandığına doldurdu." (Adalet Ağaoğlu)

SÜKUN
...
SAKIT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Düşen, düşmüş
 2. Hükmü kalmamış, eski önemini yitirmiş
 3. [isim] Düşük

SANAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
  • "Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi." (Tarık Buğra)
 2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım
  • "Caz ve caz havaları ne yazık ki bizim çok verimli o millî halk sanatımızı da baltaladı." (Refik Halit Karay)
 3. Bir şey yapmada gösterilen ustalık
  • "Konuşma sanatı."
 4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü
  • "Askerlik sanatı."
 5. Zanaat

SEGAH
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü