Başında S olan 5 harfli 480 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SARAT

 1. [isim] Büyük delikli kalbur

SİYEK

 1. [isim] Sidik torbasından başlayarak dışarıya kadar uzanan sidik yolunun son bölümü

SONLU

 1. [sıfat] Sonu olan, bitimli
  • "Zamanın sonlu ve sonsuz akışları içinde iki yıl, kısa bir süredir." (Ahmet Cemal)
 2. Sonu olan, sonsuz olmayan

SULTA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Otorite
  • "Hepimiz insanız Süleyman, aynı mayanın sultasındayız." (Turan Oflazoğlu)
 2. Yetke

SENCE

 1. [zarf] Sana göre, senin düşüncence

START

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bakınız çıkma, çıkış, başlama

SUNUŞ

 1. [isim] Sunma işi veya biçimi
 2. Büyüklere söylenilen söz, maruzat
 3. Ön söz

SUSAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum)
 2. Bu bitkinin yağ çıkarılan, öğütülerek tahin elde edilen ve simit vb.nin üzerine serpilen küçük sarımtırak tohumu
 3. Süsen

SAHTE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
  • "Köylü kadınlar boyunlarında sıra sıra sahte altınlar... taşırlardı." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. İçten olmayan, yapmacık
  • "Öteki çocuklar sahte bir sessizlikle sahte bir hamaratlık gösterisi içinde birer disiplin modeli olmuşlardı." (Çetin Altan)

SIVIK

 1. [sıfat] Yumuşak kıvamlı, suyu fazla
  • "Sıvık hamur."

SÜRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hızlılık, çabukluk, ivinti
 2. Hız

SAFÇA

 1. [sıfat] Biraz saf
  • "Kopardığı parçayı safça bir gururla yere attı." (Necati Cumalı)
 2. [zarf] (sa'fça) Safçasına

SAHİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
  • "Ev sahibinin yanına gidileceğini tavrıyla belli ediyordu." (Refik Halit Karay)
  • "Her hâlde bu kız da evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacaktı." (Halide Edip Adıvar)
 2. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil
  • "Bilgi sahibi. Zevk sahibi."
  • "Biri paylayacak olsa öbürü çocuğa sahip çıkıp savunur." (Haldun Taner)
 3. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse
  • "Düğün sahipleri gibi adımbaşında bahşiş dağıttığım için hizmetçiler de yüksünmüyorlardı." (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse

SAKAL

 1. [isim] Yetişkin erkeklerde yanak ve alt çenede çıkan kılların tümü
  • "Sakalı kır, yaşı elliyi aşkın fakat dinçti." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Yaşıtlarının hemen hepsi sakal koyuverdi." (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Yumuşak durmak, yalvarmak, sakalı ele vermek demektir, sonra artık evin idaresi ne olacak?" (Memduh Şevket Esendal)
  • "Sakalına göre tarak vurdum. Oğlunun çok selamı var dedim. Tarla icarlarını toplar, kendi elleriyle verir dedim." (Orhan Kemal)
 2. Bazı hayvanlarda çene altında bulunan kılların tümü
 3. Gemi karinasında oluşan yosun, yapışan midye vb. yabancı madde

SALIK

 1. [isim] Tavsiye
  • "Dün akşam, bana bu kahveyi salık verdikleri zaman bütün gece sevincimden gözüme uyku girmedi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber

SEMİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Cömert

SOKUŞ

 1. [isim] Sokma işi veya biçimi

SÖKÜK

 1. Dikişi sökülmüş veya örgüsü çözülmüş
  • "... teyzem buraya haftada üç defa sökük ve düğme dikmeye, çamaşırları tamir etmeye gelirdi." (Peyami Safa)

SULAK

 1. [sıfat] Suyu olan, suyu bol (yer)
  • "Sulak bir sazlığın başında, önümüze bir kaplumbağa çıkmıştı." (Osman Cemal Kaygılı)
 2. [isim] Kuşlar için su konulan küçük kap

SAÇLI

 1. [sıfat] Saçı olan
  • "Ak saçlı. Sarı saçlı."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü